Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sorularda

2010-2011 Erasmus Yabancı Dil Sınavı

sorularda, kar şılıklı konu şmanın bo ş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz. 55. Robert: Is there a problem there?

2009 - YDS / İ NG YABANCI D İ L TEST İ İ NG İ L İ ZCE

sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. If you think the only ---- of light is to enable us to

İ NG İ L İ ZCE FEN B İ L İ MLER İ

A İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ Diğer sayfaya geçiniz. 1 1. – 18. sorularda, cümlede boş bırakı. lan yerlere uygun düş. en sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

TUS İ NG İ L İ ZCE SORU ÖRNEKLER İ

TUS İNGİLİZCE SORU ÖRNEKLERİ Diğer sayfaya geçiniz. 1 1. – 2. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

2004 KASIM KPDS SINAVI SORULARI

Seyfi Hoca www. seyfihoca. com 1 Sistem Dil 2004 KASIM KPDS SINAVI SORULARI 1. 15. sorularda, cümlede bos bırakılan yerlere uygun düsen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

ZONGULDAK KARAELMAS ÜN İ VERS İ TES İ - YABANCI D İ L ...

65.-72. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz. 65. (I) Lines at shopping malls can be tens

yerlere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

Duzce University Diğer sayfaya geçiniz 1 1. - 20. sorularda cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz. 1. _____, there are still many problems in hospitals in Turkey.

2010-2011 İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI 24 EYLÜL 2010

C D 9-11. sorularda, anlamca doğru olan seçeneği işaretleyiniz. 9. A friend of yours is very nervous because she is going to an interview for a part in a film.

KPDS 15 KAS 2004

DİLFORUM KPDS KASIM 2004 by Mehmet Mamger 1 1. 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

BASIN KİTAPÇIĞI

sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz. (I) The Sun is a typical star of intermediate luminosity.