Sputtr.com | Alternative Search Engine

Specijalnosti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Temeljem ĉlanka 115. stavka 3. i ĉlanka 1 16. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93 i 11/94) ministar ...

RASPORED RADA U AMBULANTAMA PEDIJATRIJSKIH UŽIH SPECIJALNOSTI:

Ambulanta / Dan. 1 RASPORED RADA U AMBULANTAMA PEDIJATRIJSKIH UŽIH SPECIJALNOSTI: Ambulanta / Dan Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak NEONATOLOG 10-12 časova ...

P R A V I L N I K O ODJEĆI I OBUĆI, OZNAKAMA SPECIJALNOSTI I ...

Na temelju članka 145. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Slu bene novine Federacije BiH", br ...

BROJ 42, travanj 2009. // ISSN 1846-0038

RIJEČ UREDNIKA KRIZA! RECESIJA! Smanjite troškove! Re ite projekte! Stegnite remen! Poštovani! Krenut ću od sebe i svoje obitelji i lamentirat ću nad nametnutim ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1235 Na osnovi odredbe članka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08.) i ...

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG ...

pravilnik o uvjetima i naČinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolniČko lijeČenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u ...

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE Temeljem članka 60. stavka 2. i članka 61. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/1990) ministar ...

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju

Na temelju članka 13. Zakona o liječništvu (Narodne novine broj 121/03) i članka 19. Statuta Hrvatske liječničke komore, Vijeće Hrvatske liječničke komore ...

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNIH ISPITA U ARHIVSKOJ STRUCI

1 PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNIH ISPITA U ARHIVSKOJ STRUCI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuju se način polaganja i program stručnih ispita za ...

Na temelju članka 55

Na temelju članka 55. stavka 3. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj: 12/04), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i ...