Sputtr.com | Alternative Search Engine

Splitu

Prof. dr. sc. eljko Duji*, dr. med. Medicinski fakultet ...

Prof. dr. sc. eljko Duji*, dr. med. Medicinski fakultet Sveu*ilišta u Splitu Medicinski fakultet Sveu*ilišta u Splitu Tel: (021) 557-906 Katedra za fiziologiju s biofizikom 2 Fax: (021) 557-955 Šoltanska 2, 21 000 Split E-mail: zdujic@bsb.mefst.hr ...

CROATIAN STUDIES REVIEW Č ASOPIS ZA HRVATSKE STUDIJE

Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu Hrvojeva 8, 21 00 Split Published by / Zajedničko izdanje Croatian Studies Centre, Macquarie University, Australia

THE SOCIAL STRUCTURE OF FOOTBALL FANS IN THE CITY OF SPLIT

Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Splitu 1991; Lalić, Dražen: Torcida: pogled iznutra. Zagreb: AGM 1993. 4 Bjelajac, Slobodan: ...

10. HRVATSKI KONGRES ENDOSKOPSKE KIRURGIJE S MEĐUNARODNIM ...

studenog održati u Splitu, šarmantnom antičkom i mediteranskom gradu. Na kongresu će biti prisutni stručnjaci različitih struka, iz naše zemlje, regije i Europe.

UNDERGRADUATE AND GRADUATE UNIVERSITY STUDY OF CIVIL ...

/ Compulsory references: Skripte s Lectures; J. Margeta: Kanalizacija naselja, Sveučilište u Splitu, Split 1998. / Optional references: Steel, E. W., ...

Zeljko Vrba, Mirko Bulaja

1 Ova skriptanamijenjenajestudentima Odjelazastruˇcnestudije Sveuˇciliˇstau Splitu (bivˇse Veleuˇciliˇste uSplitu) kaoliteraturazapredmet"Strukturepodatakaialgoritmi".

Ime: Prof.dr.sc. Dragan Primorac

Ime: Prof.dr.sc. Dragan Primorac E-mail: draganprimorac2@gmail.com Datum ro đenja: 7. lipnja 1965. Obrazovanje: 1985.-1991. Sveu čilište u Zagrebu, Medicinski fakultet u Splitu

Natpis carice Faustine iz zvonika splitske katedrale ...

49 *Jasna*Jeličić-Radonić *HR,*21*000*SPLIT *Sveučilište*u*Splitu *Filozofski*fakultet *Odsjek*povijesti*umjetnosti *Sinjska*2 *e-mail:*jjelicic@inet.hr *UDK:*904:930.27* (497.5*Split)*"01" *UDK:*904:730.041.5* (497.5*Split)*"01" *Izvorni*znanstveni*članak *Primljeno:*9.*3.*2007.

University of Zagreb

University of Split (Sveučilište u Splitu) Livanjska 5 21000 Split Tel.: ++ 385 (0)21 558 200 Fax: ++ 385 (0)21 348 163 Rektor: prof. dr. sc. Ivan Pavi ...

Newsletter 1 Tempus-Projekt: STEAMED Standardizacija u ...

učilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split (Hrvatska)- Kontakt osoba Prof.dr.sc. Sunčana Kukolja Taradi, Predsjednica od. bora za e-nastavu, ...