Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sploh

1st Slovene International Phonetic Conference

Pričakujemo, da bodo rezultati nadgradili dosedanja spoznanja o realizaciji tonemov v ziljskem narečju, še zlasti kar se tiče zadnjih treh količin, ki do sedaj sploh niso bile upoštevane. 38

Direct shoot regeneration from nodes of Phalaenopsis orchids

Indukcija dormantnih brstov je bila nizka na gojišču E (23% regeneracija) oziroma sploh ni bilo regeneracije na gojišču F. Regeneranti na gojišču D (brez hormonov) z dobro razvitimi koreninami so bili najbolj podobni odraslim rastlinam, vendar je bil multiplikacijski faktor za vegetativne ...

The Effect of Calcium, Ascorbic Acid and Tannic Acid on Iron ...

The objective of this study was to determine the effect of three dietary factors namely calcium, ascorbic acid and tannic acid on iron availability from spirulina in comparison with ferrous sulphate (FeSO 4), using an in vitro diges-_____ Correspondence author: Dr Loh Su Peng, email: sploh ...

THOMAS NAGEL - CURRICULUM VITAE

... Japanese translation: Kyoto, Showa Do, 1993 Polish translation: Co to wszystko znaczy? , Warsaw, Wydawnictwo SPACJA, 1993 Hebrew translation: Tel Aviv, Books in the Attic, 1994 Romanian translation: Ce inseamna toate acestea? , Bucharest, Editura ALL, 1994 Slovenian translation: Za kaj sploh gre ...

Indigenous arbuscular mycorrhiza is more important for early ...

Pri visokem dodatku P (P-400) je imel fungicid majhen vpliv ali sploh ni imel vpliva na pridelek sušine. Tako ka e, da je fungicid vplival na rast rastlin z vplivom na sprejem P iz tal.

SERŠ Maribor

Ali je to zares sploh problem ? Odlo*ili smo se, da bomo rešitev tega vprašanja, *e ne e problema poiskali s pomo*jo anket med našimi vrstniki.

UNIVERZA V LJUBLJANI

7.7.2.1 Denarno nadomestilo Delavec s prenehanjem delovnega razmerja preide v stanje brezposelnosti, ne prejema več rednega plačila oziroma sploh nobenega plačila, kar lahko povzroči njegovo socialno ogroţenost in ogroţenost ljudi, ki jih preţivlja.

Masapraöiˇ cevnalinijiklanja

Prelahki (kategorija 3A) inpreteûkipraöiˇ ci (3B), kottudiizloˇceneplemenskeûivali (3C, 3D), sploh pasoslaböeplaˇ canimerjasciinkriptorhidi.

LIVE THE AIR

Pravzaprav na najnižji hitrosti motorja hrupa pri delovanju sploh ni. Takšno 35% znižanje emisije hrupa v gospodinjstvu v primerjavi z običajnimi kuhinjskimi napami, je tako, kot bi primerjali zelo hru-pno pisarniško okolje, kjer več ljudi govori naenkrat, z prijetnim klepetom dveh oseb v ...

Type 3R Enclosures Rainproof Lift-off Hinge Cover Enclosure

27 300 S. Industrial Drive, Advance, MO 63730 1-866-NEMA-BOX•573-722-5591 •FAX: 573-722-5489 www.electrical-enclosures.com Data subject to change without notice Type 3R Enclosures Rainproof Lift-off Hinge Cover Enclosure SPLOH NOTES: 1.