Sputtr.com | Alternative Search Engine

Spojnice

EN ISO 9001 TEHNI Č KI PROIZVODI OD GUME I PLASTIKE

spojnice ``periflex`` oznaka spojnice 06-1 06-3 10-1 10-3 14-1 18-1 22-1 25-1 26-1 28-1 oznaka obruČa 10112 10162 10212 10262 10312 10361 10412 10462 10512 10562

PTO drive shafts for agricultural machinery

SPOJNICE SA SMIČUĆIM VIJKOM su krute spojnice i koriste se za izbegavanje blokade usled preopterećenja. Porast momenta iznad jačine vijka na smicanje izaziva smicanje vijka i prekida se tok snage.

AkvaPan Inženjering

AkvaPan Inženjering Nerdjajuće popravne spojnice (NP spojnice) su izgrađene od prohroma (limovi, zavrtnji, navrtke, podloške ) u kvalitetu Č 4580 i gumene obloge u kvalitetu EPDM (guma za prehrambenu industriju) .

Electrical connection system

Gruppe 1_6_20080618.indd. 102 Electrical connection system Compression cable lugs and connectors to DIN - Al  Compression cable lugs, Al 10 - 400 mm² Cross section mm² Size of bolt Code Dimensions mm Number of crimps Weight/ 100 pcs. 10 M 6 202R610 202R6 4 0.86 25 rm/sm se Ø Part No. d1 d2 ...

protupo arna oprema fire-fighting equipment

... key x 1 piece Standardna pripadajuæa oprema uz hidrantski ormar tip OH-P: tlaèna cijev Ø 52, 15m sa spojnicama x 4 kom mješaè pjene 200 l x 1 kom nastavak za srednje jaku pjenu x 1 kom kanistar za pjenu 25 l x 2 kom kljuè za podzemni hidrant x 1 kom kljuè za nadzemni hidrant x 1 kom kljuè za spojnice ...

NA ZAV IJAN JE SA RAVNOM G LAVOM ARK E EK I TA

TA K A STE NA ZAV IJAN JE NA ZAV IJAN JE SA RAVNOM G LAVOM EK I ARK E EK I ARK E. Title: brze spojnice [Compatibility Mode] Created Date: 12/9/2008 3:07:46 PM

Lanci i spojnice SVE IZRA˜ENE CIJENE UKLJU˚UJU PDV.

126 Ø b2 P P Ø b2 P P b2 P P Ø 8301 8747 Ø Bund/m P b2 BL/Kg *kn/metar Bundle/m *€/metre 2 100 12 8 125 15,48 3 100 16 11 280 30,45

FACTA UNIVERSITATIS - CALCULATION AND 3D MODEL OF ...

spojnice za pogon trakastog transportera. U radu je prikazano usaglašavanje rada elektromotora i hidrodinamičke spojnice. U okviru rada dat je proračun trakastog transportera i proračun hidrodinamičke spojnice,

Perkutane koronarne intervencije u akutnom koronarnom sindromu

VodeÊe mjesto zauzima nestabilna angina pektoris (NAP) te akutni infarkt miokarda bez elevacije spojnice u EKG--u (NSTEMI). Taj je trend u stalnom porastu i nadmaπuje broj bolesnika s infarktom miokarda i elevacijom spojnice u EKG-u (STEMI).

SERTIFIKOVAN QMS

92 Sadržaj Sadržaj Transportni lanci / Transport Chains Transportni lanci / Transport Chains Spojnice / Shackles... Spojnice / Shackles... Tehnički lanci / Tehnicial Chains Tehnički lanci / Tehnicial Chains Teretni lanci i elementi za teretne lance / Chains for Carrying Weights, Shackles, Hooks, Connecting ...