Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sposobnost

Kombinatorna sposobnost i otpornost prema bolestima Bc linija ...

Genetics, Plant Breeding and Seed Production 44 th Croatian & 4 th International Symposium on Agriculture 84 Kombinatorna sposobnost i otpornost prema bolestima Bc linija kukuruza Zdravko Koziš, Mirko Jukiš, Antun Vragoloviš, Marija Kostenjak, Ivica Buhiniţek, Branko Palaveršiš

NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZA PROCJENU BRZINE LETA

Tako se i u ovom istra*~ivanju poku*aalo utvrditi da li postoje razlike izme**u testova koji bi trebali procjenjivati istu moto r-i*ku sposobnost *eksplozivnu snagu gornjih ekstremiteta.

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br.: 2069

Mjerna sposobnost* Calibration and measurement capability* (CMC ) Metode umjeravanja : Calibration methods Napomene : Remarks (-0,1) MPa do/to 0,2

PSIHOMETRIJSKA VALIDACIJA TESTA ST-1

Jedno od glavnih pitanja strukturalističkog pristupa je da li je inteligencija jedinstvena opća sposobnost ili se ipak sastoji od viöe posebnih sposobnosti (Vasta i sur., 1997).

Syllabus i nastavni plan predmeta na preddiplomskom i ...

Kolegij osobito razvija sljedeće vrste generičkih kompetencija: a) instrumentalne kompetencije: ovladavanje gramatičkim pravilima i njihova aktivna primje,. sposobnost analize i sinteze, usmena i pisana komunikacija na stranom jeziku, sposobnost rješavanja problema b) interpersonal ne kompetencije ...

INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE ...

Utjecaj vrste kvasca na sposobnost sinteze SO 2 su potvrdila i istraživanja Rankine i Pocock [11]. Istraživanje Premužić i dr. [9] također je ukazalo na veliku različitost u sposobnosti sinteze SO 2 zavisno

Aminokiseline su organske kiseline, koje u svom sastavu ...

Pre početka obuke ispitanicima je izmerena sposobnost osnovne manipulacije pištoljem CZ 99 (TEST 1), ista sposobnost je merena i nakon završenog procesa obučavanja (posle 3 programa gađanja) (TEST 2).

Umjeravanje mjerila duljine, relativne vla nosti ...

... to the Accreditation Certificate 2163 Datum izdanja priloga / Annex Issued on 2010-12-02 Zamjenjuje prilog od/ Replaces Annex dated: 2010-04-21 HAA-Ob-7/7-2/2 /Izdanje 5 /Issue 5 stranica/ page 4 od/ of 6 Mjerna veličina/ Mjerilo Measurand / Calibration item Mjerno područje Measurement range Mjerna sposobnost* ...

Umjeravanje mjerila temperature, laboratorijskih mjerila ...

... potvrdi o akreditaciji broj Annex to Accreditation Certificate Number 2091/06 Datum izdanja / Issued on 2006-09-05 Vrijedi do / Valid to 2011-09-30 HAA-Ob-7/7-2/2 / Izdanje 1 stranica/ page 6 od/ of 7 Mjerna veličina/ Mjerilo Measurand / Calibration item Mjerno područje Measure range Najbolja mjerna sposobnost* Best ...

TERMS OF REFERENCE

Potrebne veštine i znanja Jaka svest o jednakosti, pravičnosti i ljudskim pravima; Sposobnost efikasnog standarda rada, organizovanost i efikasnost; Sposobnost rada uz minimalan nadzor i obraćanje pažnje na detalje; Sposobnost preuzimanja inicijative, davanja prioriteta u radu ...