Sputtr.com | Alternative Search Engine

Spremembe

Spremembe `ilne stene in sestave krvi pri arterijski ...

Spremembe `ilne stene in sestave krvi pri arterijski hipertenziji* Arterial hypertension - induced changes in blood vessels and blood structure* Barbara Er`en**, Primo` Gradi{ek*** MED RAZGL 1996; 35 : 163-195 163 *Objavljeno delo je bilo nagrajeno sPre{ernovo nagrado za {tudente vletu1995.

The European Climate Change Programme

A great deal of information on the European Union is available on the Internet at: http://europa.eu.int. Europe Direct is a service to help you fi nd answers to your questions about the European Union.

COMMISSION DIRECTIVE 2004/102/EC of 5October2004

COMMISSION DIRECTIVE 2004/102/EC of 5October2004 amending Annexes II, III, IV and Vto Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community THE COMMISSION OF ...

EUROPEAN COMMISSION - Brussels, 24.5.2011 COM(2011) 287 final ...

european commission brussels, 24.5.2011 com(2011) 287 final communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social

GREEN PAPER

EN 2 EN GREEN PAPER On Forest Protection and Information in the EU: Preparing forests for climate change 1. I NTRODUCTION The purpose of this Green Paper is to launch the debate on options for a European Union (EU) approach to forest protection and information in the framework of the EU Forest ...

5 PREBIVALSTVO

16. april 2003 16 april 2003 št./ no 44 5 prebivalstvo population popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, slovenija, 31. marec 2002 census of population, households and housing, slovenia, 31 march 2002 1.

CHANGES IN THE USE OF NATURAL RESOURCES AND HUMAN IMPACT IN ...

spremembe v izkoriŠčanju naravnih virov in vpliv človeka na kraŠko okolje v beneŠkih predalpah (italija)

CLIMATE, ABIOTIC FACTORS, AND THE EVOLUTION OF SUBTERRANEAN LIFE

Ključne besede: plitvi podzemeljski abitati, jamsko okolje, klimatske spremembe, stigobionti, troglobionti. 1 Department of Environmental Science, American University, 4400 Massac usetts Ave. NW, Was ington DC 20016, USA, e-mail: dculver@american.edu 2 Karst Researc Institute at ZRC SAZU, Titov trg 2 ...

MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA PREDRAKASTIH SPREMEMB MATERNIČNEGA VRATU

Majhne lokalizirane spremembe CIN 1 in 2 lahko zdravimo s krioterapijo ali elektrokoagulacijsko diatermijo. Sprememb, ki segajo v cervikalni kanal, ne moremo zanesljivo uničiti.

No Slide Title

... za dolo čen čas - čen čas - navadno 5 let navadno 5 let • • Obnova registracije Obnova registracije--poročila o stranskih poročila o stranskih učinkih zdravila (Periodic učinkih zdravila (Periodic Safety Safety Update Update Report Report--PSUR) PSUR)--Ustrezne spremembe PIL in SPC Ustrezne spremembe PIL ...