Sputtr.com | Alternative Search Engine

Spremenjena

FOODS AUTHORISED IN THE

ANNEX 3 ANNEX 3 . G ENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS AUTHORISED IN THE E UROPEAN U NION UNDER THE N OVEL F OOD R EGULATION (EC) 258/97 EVENT CROP APPLICANTTRAIT POTENTIAL FOOD USES DATE LEGAL BASIS 1 GTS 40/3/2 Soybean Monsanto Insect protection and herbicide tolerance Soy foods.

ZNANSTVENE IN SPLOŠNE KLASIFIKACIJE

spremenjena in dopolnjena izdaja. CTK, Ljubljana 1994.) http://cobiss1.izum.si/scripts/cobiss?id=1708091499436627&ukaz=RPAX&rpa=26&bno=++676 (2. jan. 2006) OECD Macrothesaurus Chapter Headings. 2001.

HORIZONTAL GENE TRANSFER IN BACTERIA: AN ECOLOGICAL AND ...

spremenjena okolja in mehanizmu ločevanja bakterij na nove filogenetske linije. Pri mikroorganizmih poznamo tri načine genskega prenosa: transformacijo, konjugacijo in

B UREDBA KOMISIJE (ES) š - spremenjena z: Uradni list ...

Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti ►B UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1881/2006

spremenjena z: Uradni list ► M1 Uredba Komisije (EGS) št ...

Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovor nosti ►B UREDBA SVETA (EGS) 3821/85

3D FACIAL RECONSTRUCTION OF AN ANCIENT FEMALE SKULL FROM ...

Videti je dobro obnovljena, popolna in ne veliko spremenjena ter brez sledi resnih bolezni. Ženska je bila stara 15-25 let. Vzroka smrti ne moremo ugotoviti.

INFLUENCE OF BEECH PARTICLE SIZE USED IN SURFACE LAYER ON ...

Namen posebej zasnovane raziskave je bil ugotoviti, kako velikost bukovega ( Fagus Sylvatica L.) iverja vpliva na upogibno trdnost trislojnih ivernih plošč, če je velikost bukovega iverja spremenjena samo v zunanjem sloju.

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU IN ORGANIZACIJSKA KLIMA

Spremenjena vloga delavca in njegovega pomena v organizacijskem procesu sta privedla do spoznanj, da je človek pomemben element. Ustrezno ravnanje z njim postaja ključ uspeha.

Elektrofi ziološke in klinične značilnosti krožeče (re ...

... 9,7 % Koronarna bolezen** coronary disease 8,7 % Bolezni ščitnice** 6,8 % Bolezen zaklopk**# 4 % *RR = arterijski tlak, merjen z živosrebrovim manšetnim merilnikom pri sedečem bolniku ** podatki iz zdravstvene dokumentacije # prolaps mitralne zaklopke z zmernim puščanjem, degenerativno spremenjena ...

L Univerza na Primorskem; Pedagoška fakulteta Koper

ko ulica ni veČ igriŠČe - spremenjena druŽbena vloga otroka in otrokova gibalna / Športna aktivnost ..... 306 when a street is no longer a playground - changing social