Sputtr.com | Alternative Search Engine

Srbije

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE - Building of the Constitutional ...

ustavni sud republike srbije the constitutional court of the republic of serbia beograd, 2003.

Virtuelna biblioteka Srbije (VBS)

Virtuelna biblioteka Srbije (VBS) Vesna Stevanovi} Narodna biblioteka Srbije Na Dan Narodne biblioteke Srbije 28. februara 2003. godine promovisan je javno dostupan Uzajamni katalog Republike Srbije.

Registar za hartije od vrednosti u Srbiji me|u najmodernijim ...

38 CENTRALNIREGIST ARHoV Intervju / Interview Vida Uzelac Direktor Vida Uzelac CEO C entralni registar, depo i kliring hartija od vrednos-ti Srbije u Jugoisto~noj Evropi, ali i uop{te u Evropi, po~eo je da se razvija me|u poslednjima, ali je danas po modernoj opremi, sistemu rada i tehni-ci, kao ...

Ministarstvo nauke Republike Srbije Matični naučni odbor za ...

Ministarstvo nauke Republike Srbije Matični naučni odbor za matematiku i mehaniku UPITNIK O SPECIFIČNIM REZULTATIMA RADA PROJEKTA Opšti podaci Evidencioni broj projekta: ON144002 Datum slanja upitnika: 26 decembar 2007 Naziv projekta: Project ON 144002 -Theoretical and Applied Mechanics of ...

Srbija privlači strane investicije

Strani investitori su smanjili tempo ulaganja u Srbiju, ali je ona za njih očigledno i dalje veoma profitabilno područje. Ostvareno je nekoliko velikih investicija, kao što je ulaganje kapitala iz Ruske Federacije u Naftnu industriju Srbije, ili itali-janskog kapitala u automobilsku ...

PUTNA MREŽA KAO BITAN ELEMENT ODRŽIVOG RAZVOJA SRBIJE

putna mre a kao bitan element odr ivog razvoja srbije* putna mreŽa kao bitan element odrŽivog razvoja srbije

Kolouste i ribe Srbije - lista vrsta Fish of Serbia- a checklist

Priredili/ Compiled by : Milan Ru ić & Aleksandar Bajić www.wild-serbia. com

JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE – STANJE I PERSPEKTIVE - THE ...

Economic Annals no 164, January 2005 - March 2005 119 Marinko Bo{njak * JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE – STANJE I PERSPEKTIVE THE PUBLIC DEBT OF THE REPUBLIC OF SERBIA –

Book reviews and notices

Gljive Srbije i zapadnog Balkana [Fungi of Serbia and the Balkans]. By Branislav Uzelac. 2009. BGV Logik, Crvenih Hrastova, Cerak, 11030 Beograd, Serbia <english@glijvari.org.rs> or <goran.milosevic@poducavanje. co.rs>. Pp. 464, col. photographs ca 1200.

fax: +381 11 361-6589e-mail: zeljka.dukic@nauka.gov.rs ...

htpp://www.cost.esf.orghttp://www.nauka.gov.rs Nacionalni COST koordinator Srbije Prof. dr Biljana StojanoviInstitut za multidisciplinarna istraživanja