Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stambene

četvrta beogradska internacionalna nedelja arhitekture od 26 ...

... Architekten Hamburg -- Projekti i misaone osnove Mirjana Marković (MRLV Architekten) , Nemačka od 19.00 REinterpretacija slobodnog plana Stanko Gaković, SAD od 20.00 Morfozis Tom Mejn, SAD petak, 3. jul 9.00 - 19.30 Italijanski institut za kulturu u Beogradu KONFERENCIJA: REdefinisanje posleratne stambene ...

Novi radiokarbonski datumi rane starčevačke kulture u Hrvatskoj

Arheološkom metodom otkrivene su dvije faze izgradnje (vertikalna stratigrafi ja), dok se treću fazu (hori-zontalna stratigrafi ja) jedino moglo utvrditi metodom 14 C. Datiranje stambene zemunice 37 i grobne jame 15 u najmlađe izgrađene objekte u ovom dijelu naselja, omogućilo je po prvi put, ...

ZAKON O STANOVANJU I ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA

Predlog ZAKON O STANOVANJU I ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju seprava i obavezeeta nih vlasnika u pogledu odr avanja stambene zgrade i zajedničkih djelova stambene zgrade, oblast socijalnog stanovanja, i druga pitanja od značaja za oblast stanovanja.

O Dalekovod TIM-u | About Dalekovod TIM

Primjena istegnutog metala je vrlo široka i koristi se: • za izradu ograda za vrtove, dvorišta, stambene i industrijske objekte • za izradu gazišta za podove, stepeništa, kod transportnih vozila, građevinskih strojeva, kranova, u rudarstvu i sl. • za zaštitne mreže na pogonskim remenicama i ...

Profil kompanije Company Profile

Cement Tvornice cementa Kakanj je ugrađen u stubove i temelje industrije i infrastrukture kao i u sportske i stambene objekte Bosne i Hercegovine. Cement from Tvornica cementa Kakanj has been built into the pillars and foundations of ind ustry and infrastructure, and sport and housing facilities of Bosnia ...

Stanoja Glavaša 29 11000 Beograd Srbija

78 Direkcija za izgradnju Pančeva Equipment delivery and execution of district heating pipeline network, city of Pancevo Isporuka opreme i izvođenje radova na izgradnji toplovoda za stambene objekte u Pančevu

Tradicija Progres kompanije poslovanje sa svetom

kongresne centre, stambene, administrativne i rezidenci jalne objekte najvi{eg nivoa u Moskvi, Novokuznjecku, So~iju, Kazanju, Ta{kentu, Hanti, Mansijsku i drugim mes

ZAKON O ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA

ZAKON O ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade u pogledu odr avanja i korišćenja stambene zgrade i stanova i drugih posebnih delova u zgradi, određuju radovi na odr avanju kojima se ...

G O R I V O B U D U ] N O S T I

Kori{}enje biomase otvara vrata raz-voju tehnologije, posebno za srpske firme koje proizvode pe}i i kotlove za stambene objekte, kao i za one koji proizvode veli-ke industrijske kotlove.

Mi gradimo drugačije

Kuće Beodom builds low-energy apartment buildings in Serbia. They are energy efficient and uses renewable energy. Kuće Beodom gradi nisko-energetske stambene zgrade u Srbiji.