Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stambenih

Tehnička preporuka za zaštitu od po ara stambenih ...

Technical recommendation for structural fire protection for residental, business and publie buildings

ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA

ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih ...

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u dr avnoj svojini Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini

HRVATSKO GRADITELJSTVO

Doneseni su zakoni koji omogućuju osnivanje i rad stambenih štedionica koje su značajan izvor domaće dugoročne namjenske štednje, za koju se godišnje osigurava proračunska premija, te su na taj način stambeni krediti postali povoljniji i šire dostupni svim građanima.

USLOVI I TEHNIČKI NORMATIVI ZA PROJEKTOVANJE STAMBENIH ...

Ostale odredbe  Stambena zgrada može da sadrži i prostore javne namene, pod uslovom da ne umanjuju kvalitet stanovanja  Za izračunavanje površina u zgradi koriste se odredbe standarda JUS U.C2.100

niverzijada Beograd biće najveći sportski događaj

Naselje se sastoji od 14 stambenih objekata i dve poslovne zgrade. Biće izgrađeno 31.386 m2 poslovnog prostora, 1.788 stanova različitih struktura, 333 lokala u prizemlju stambenih zgrada i 2.543 parking mesta u podzemnim garažama i na otvorenim parking prostorima.

DIPLOMSKI RAD

smanjenja potrošnje energije u slučaju poboljšavanja toplinske zaštite stambenih objekata, pokazalo se da poboljšanje toplinske izolacije postojećih stambenih

PRAVILNIK ZA RASPODJELU STAMBENIH KREDITA ZADRUGARIMA - Član 2

Na osnovu člana 31. Zakona o zadrugama ( « Službeni list SRJ », broj 41/96 i 12/98 i člana 21. Zadružnih pravila Stambene zadruge radnika prosvjete RCG » SOLIDARNO «, broj:19 od

Doktorske disertacije Doctoral Dissertations - Doktorske ...

Doktorske disertacije | Doctoral Dissertations 16[2008] 2[36] PROSTOR 279 Ivan Mlinar Urbanistièka obilježja zagrebaèkih stambenih naselja izgraðenih

STAMBENO NASELJE RASADNICI - BANJICA RESIDENTIAL ESTATE ...

Prema re*aenju iz DUPa, na prostoru od oko 26 ha planirana je izgradnja: ∑ Stambenih objekata oko 87.000 m2 bruto povr*aine; ∑ Poslovnog prostora 14.000 m2 bruto povr*aine, i ∑ Objekata dru*atvenog standarda 18.500m2 bruto povr*aine.