Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stanova

CIJENE STANOVA NOVOGRADNJE U I KVARTALU 2011.GODINE /PRICES ...

cijene stanova novogradnje u i kvartalu 2011.godine /prices of dwellings of new construction in the first quarter of 2011/ prethodni rezultati

saopstenje 12 05 eng objedinjeno

Posmatrajui broj stanova u odnosu na broj stanovnika prednjai opština Budva i Šavnik u kojima ima više stanova nego stanovnika. Za razliku od Budve u kojoj je bila intenzivna izgradnja stanova u prethodnom desetogodišnjem periodu, ovakva situacija u Šavniku je iz razloga iseljavanja ...

KATA LOG NEKRETNINA / ZIMA

5 jEdNOSTAVAN VOdIČ KROZ AUKCIjU NEKRETNINA NeKReTNINe PoNUđeNe PUTeM AUKCIje Aukcije nude mogućnosti odabira raznolikih nekretnina. Raspon nekretnina ponuđenih na prodaju varira od rezidencijalnih i komercijalnih objekata, poput kuća, stanova, vila, apartmana, građevinskih zemljišta ...

auction catalogue

5 jednoStaVan VodiČ KroZ aUKCijU neKretnina NeKReTNINe PoNUđeNe PUTeM AUKCIje Aukcije nude mogućnosti odabira raznolikih nekretnina. Raspon nekretnina ponuđenih na prodaju varira od rezidencijalnih i komercijalnih objekata, poput kuća, stanova, vila, apartmana, građevinskih zemljišta ...

Kompletan tekst propisa

Korišcenje stanova u svojini gradana po osnovu stanarskog prava Clan 40. Nosilac stanarskog prava, odnosno zakupac stana na neodredeno vreme koji to pravo ima na stanu u svojini gradana (u daljem tekstu: nosilac stanarskog prava na stanu u svojini gradana), od dana stupanja na snagu ovog zakona ...

6260 Pannonic sand steppes

The European Commission (DG ENV B2) commissioned the Management of Natura 2000 habitats. 6260 *Pannonic sand steppes This document was prepared in March 2008 by Viera Šefferová Stanová, and Milan Janák (Daphne-Institute of Applied Ecology, Slovak Republic) and Zoltán Vajda (Kiskunság ...

Commercial Real Estate in Serbia

Odredbe o zaštiti kupaca zgrada, stanova ili poslovnog prostora koji će biti izgrađeni ili u potpunosti renovirani Nedavno je usvojen novi Zakon o hipoteci, prema kojem se odo-brava upis hipoteke na objektima u fazi izgradnje.

UREDBA O ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA

Microsoft Word - sajt stevi UREDBA O ODRZAVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA.doc

7230 Alkaline fens

The European Commission (DG ENV B2) commissioned the Management of Natura 2000 habitats. 7230 Alkaline fens This document was prepared in March 2008 by Viera Šefferová Stanová, Ján Šeffer and Milan Janák, DAPHNE-Institute of Applied Ecology, Slovakia Comments, data or general information ...