Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stanovanja

Klini~ke i epidemiolo{ke zna~ajke Q-groznice u ...

Cilj rada Osnovni su ciljevi ovog rada istra`iti u~estalost Q--groznice u na{ih bolesnika s pneumonijom, te raspodjelu bolesnika prema mjestu stanovanja i mjestu stjecanja in-fekcije, odnosno po dobnim skupinama, spolu i mjesecu hospitalizacije.

Conformity assessment and CE marking ; Environmental impacts ...

PODACI O PREDAVAČU Ime i prezime Vlatka Rajčić Zvanje, znanstveni stupanj Sveučilišni redovni profesor Doktor znanosti, znanstveni savjetnik Adresa stanovanja Maruševečka 2, Zagreb Telefon, fax, +38514639283, +38514828052 Email, web stranica vrajcic@grad.hr , www.info.grad.hr Adresa ...

Zahtev za otvaranje računa \ Account Opening Request

... one parent> Vrsta lične isprave> Type of ID> Lična karta ID card Pasoš Passport Ostalo Other (upisati \ insert) Broj isprave> ID number> Državljanstvo> Nationality> Naziv izdavaoca> Issued by> Datum rođenja> Date of birth> Mesto rođenja> Place of birth> Mesto izdavanja> Place of issue> Adresa i mesto stanovanja ...

Prilog uz Trecu informaciju1

3 slavka zeković regionalna konkurentnost i teritorijalni razvoj industrije u srbiji regional competitiveness and territorial development of industry in serbia igor marić, ana bogdanov, boûidar manić transformacija seoskih naselja i unapreðenje stanovanja na selu u srbiji transformation of rural ...

Rezultati Ankete o potrošnji kućanstava u 2009.

49 UVJETI STANOVANJA I OPREMLJENOST TRAJNIM DOBRIMA LIVING CONDITIONS AND AVAILABILITY OF DURABLES 26. Distribucija kućanstava prema uvjetima stanovanja i opremljenosti trajnim dobrima te tipu kućanstva u 2009.

TEŠKE FORME POSTPRIMARNE TUBERKULOZE PLUCA KOD MLADIH OSOBA ...

Na prirodnu otpornost znatno utiču i uslovi ivota, ishrane, stanovanja, ratovi, ekonomske krize, nivo kulturne i zdravstvene prosvijećenosti.

SPISAK NAŠIH ISELJENIKA U ŠVAJCARSKOJ SA ADRESAMA ...

1 SPISAK NAŠIH ISELJENIKA U ŠVAJCARSKOJ SA ADRESAMA STANOVANJA – preuzeto sa www.bihor-pertnica.com Adrovic Adem Waldaustrasse 4 9000 St. Gallen/S Adrovic Almir Simonweg 3 5415 Nussbaumen b.Baden/A Adrovic Dzeko (-Nemka) Bauarbeiter Kappler Str. 27 9642 Ebnat-Kappel/SG Adrovic Edita ...

DEMOGRAFSKA STATISTIKA

Stalnim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem je lice/osoba nastanjeno s namjero! 2?@-@%8A 9B)<<3$! "!C stalnog stanovnika zahtijevaju da se lice/osoba koje je odsutno iz svog prethodnog mjesta stanovanja godinu i više ne može smatrati privremeno odsutnim.

STANOVANJE U ZAJEDNICI UZ PODR*`KU ZA OSOBE SA INTELEKTUALNIM

Radi podsticanja ovog procesa, zapo*eli smo projekat "Deinstitucionalizacija osoba sa intelektualnim te*ako**ama i sme*ataj u zajednice stanovanja uz podr*aku".

Prikaz bolesnika s brucelozom i sakroileitisom s klini~kim i ...

U mjestu stanovanja zapo~eta je inicijalna obrada, a zbog febriliteta je indicira-no lije~enje cefuroksim-aksetilom koji je uzimao pet dana. Me|utim, simptomi su progredirali unato~ lije~enju uz razvoj sve ja~ih bolova u lumbalnom dijelu kralje`nice, sa-da sa {irenjem i u lijevu nogu.