Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stanoven

(Microsoft Word - Stanoven\355 plasm. protein\371 a ...

2.6.3 Reagencie pro stanovení anti-streptolysinu O (ASL) obj. číslo název produktu balení počet testů OWHP09 RapiTex ASL 2 ml 50 OWHP21 RapiTex ASL 6 ml 150 OUBA31 RapiTex ASL Combipack 50 Kit 50 OUBA43 RapiTex ASL Combipack 150 Kit 150 2.6.4 Zvláštní reagencie pro revmatoidní ...

THE PRELIMINARY RULING BEFORE THE CONSTITUTIONAL COURTS

Poruöení této povinnosti je zjiöťováno pomocí kritérií stanoven˝ch Soudním dvorem v rozsudku Cilfit a pomocí specifick˝ch kritérií vytvořen˝ch ústavními soudy.

Calibration Standard 2 Beckman Synchron CX3 & CX5 Systems BK ...

stanoven proti kalibra čním roztok ům (Beckman 465908, nebo proti p ředchozí výrobní sérii kalibra čního roztoku Diamond BK-465908D) pro analyzéry CX®3 nebo CX Delta.

Osteosyntéza zlomenin horního konce diafýzy femuru pomocí ...

Vpřípadě komplikací byl stanoven individuální plán sledování. Pro hodnocení bylo použito skórovacího schématu podle Sanderse aRegazzoniho, ...

Kotrecova_Alexandra__1360_

Za splnenia hmotnoprávnych predpokladov stanoven˝ch zákonom tak súd nevykonáva dokazovanie ohľadom existencie resp. neexistencie kvalifikovaného rozvratu manûelstva, ...

CE & CX9 ALX Systems BK-465910D

stanoven proti kalibra čním roztok ům (Beckman 465908, nebo proti p ředchozí výrobní sérii kalibra čního roztoku Diamond BK-465908D) pro analyzéry CX®3 nebo CX Delta.

Ceník smluvních pokut, sankcí a náhrad škod Platný od 1 ...

Způsob úhrady je stanoven v Ubytovacím řádu. Popis Poplatek Popis Poplatek Dřez nerez + baterie stojanová 5 200 Skříň vestavná 800x2500x600 10 600

Prenatální infekce plodu parvovirem B19

Provedena amniocentéza, u obou plodů diagnostikována metodou PCR akutní infekce Parvovirem B19 a stanoven normální ûensk˝ karyotyp 46,XX.

VLIV SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉ * E NA HODNOCENÍ POT ...

Stupe * IV - Kvalitativní studie zahrnující jasn* stanoven˝ cíl, teoretick˝ rámec, dobr˝ popis metodiky, popis metodiky anal˝zy dat, ...

e VO O VO m VO a V 0 na p ro v zaZivacim traktu se dusicnany ...

... v te dobe nema kdy vy~la prvni ceskoslovenska norma na ri.e stanoven z hlediska prevence kojene- tak nizka hodnota obdobu. kvalitu pitne vody (5), ...