Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stanovniku

PKCG Brosura-komore sept.2010? final

Šuma: 1 ha po stanovniku Prirodna jezera: 40 (Skadarsko, Crno, Biogradsko, Plavsko…) Akumulaciona jezera: 4 Veliki potencijal rijeka: Tara, Morača, Piva, Ćehotina, Zeta, Bojana

Mogu li sve općine i gradovi u Hrvatskoj pružati adekvatne ...

Razlike u tekućim rashodima po stanovniku - ade-kvatnosti javnih usluga - među općinama i grado-vima u Hrvatskoj su značajne (v. tabl. 1). Najmanje tekuće rashode po stanovniku imala je općina Darda u Osječko-baranjskoj županiji (123 kune), a najviše općina Povljana u Zadarskoj županiji ...

Breakfast Seminar in London

Prema king sturge-u, srbija ima samo 0.4 kvadratne stope prostora u trgovinskim centrima po stanovniku, dok UK raspolaže sa 7.4 kvadratne stope, a Sjedinje-ne Američke Države sa neverovatnih 20.3 kvadratne stope prostora u trgovinskim centrima po stanovniku.

Potrošnja energije u svijetu 1998

Godi{nja potro{nja primarne energije po stanovniku u Bosni i Hercegovini je iznosila 0,4518 toe, a u zemljama u razvoju 0,6847 toe. Potro{nja primarne energije po 1000$ ostvarenog ukupnog dohotka je u Bosni i Hercegovini iznosila 0.9987 toe, dok je u zemljama u razvoju iznosila 0.5821 toe.

PROIZVODNJA I POTROŠNJA ENERGIJE

Ukupna je potrošnja energije po stanovniku 2006. godine za Hrvatsku bila 2016 kg ekvivalentne nafte. U 2006. godini bruto domaći proizvod povećan je 4,8 po-sto.

Upravljanje komunalnim otpadom i

Dnevna i godišnja masa komunalnog otpada po stanovniku razlikuje se od države do države. Ona u razvijenim zemljama iznosi 1,4 kg/dan po stanovniku, a u srednje razvijenim i

PERSPEKTIVA PROIZVODNJE ELEKTRI^NE ENERGIJE IZ UGLJA U BOSNI ...

TERMOBLOKOVI U BiH: KAPACITET I PROIZVODNJA Instalisana snaga postrojenja za proizvodnju elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini je prije rata 1992.-95. iznosila 4.000 MW, odnosno 0,91 kW po stanovniku.

Svetski giganti podelili krigle

Trosimo oko 50 litara piva godisnje po stanovniku. U Srbiji su unisteni skoro svi hmeljarnici pa se ova znacajna sirovina sada uvozi Pivo je jedno od najstarijih pica poznatih coveku.

Financijsko poslovanje lokalnih komunalnih trgovačkih društava

Obveze društava po stanovniku županija i Grada Zagreba Ukupne obveze društava po stanovniku (v. grafikon 9) narasle su 1.988 kuna po stanovniku (s 8.529 kuna u 2008. na 10.527 u 2009.)

Lokalni*ekonomski*razvoj*Jablaničkog* okruga*-*analiza ...

Jablaničkiokrug 3.690 Bojnik 478 Vlasotince 845 Lebane 569 Leskovac 4.864 Medveña 7.474 CrnaTrava 0 Izvor:Republičkizavodzastat istiku * Sa*ostvarenim*investicijama*po*stanovniku*od*svega* 3.690*dinara*u*2004.*godini* Jablanič ki*okrug*se*nalazi*pri*samom*dnu*liste,*odnosno*samo*je*Sremski*okrug*lošije*plasiran* ...