Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stanovniku

Profil Opštine Podgorica

Dva ključna indikatora za utvrđivanje razvijenosti područja su:-društveni proizvod po stanovniku-stopa zaposlenosti tj. nezaposlenosti. Po prostorno demografskoj analizi pripada tipu područja visoke koncentracije.

EKONOMSKI VJESNIK God. XVIII, br. 1 i 2 2006.

Ključne riječi: pokazatelji razvijenosti, stupanj opće razvijenosti, ekonomska dimenzija razvijenosti, društvena dimenzija razvijenosti, faktorska analiza, ponderirani indebi, bruto domaći proizvod po stanovniku.

REPUBLIKAHRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZASTATISTIKU

Territorial constitution, as on 31 December, 2009 Županije 3) Counties 3) 21 Gradovi Towns 127 Općine Municipalities 429 Naselja Settlements 6 752 Bruto domaći proizvod po stanovniku (USD, procjena u tekućim cijenama), . 2009.

Republika Hrvatska - Mali vodič = Republic of Croatia - Mini ...

Gospodarstvo: • Hrvatska narodna banka ( http://www.hnb.hr) • BDP po stanovniku: 9.661,4 US $ (procjena u tekućim cijenama, podatak za

Svezak II: Cjelovito izvješće - Izvješće br.48879- HR

stanovniku isključujući ta dva razdoblja (4,63 posto) ne razlikuje značajno u odnosu na podatke koji bi uključivali oba razdoblja. S naknadnom stabilizacijom rasta stanovništva i razdobljem postojanog općeg gospodarskog rasta, dohodak po stanovniku u Hrvatskoj ušao je u razdoblje ...

Dio 2. (05/12/2011) Znanstveni pogled na parlamentarne izbore ...

1000 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 Uvoz po stanovniku u kunama (2007)Uvoz po stanovniku u kunama (2011) linija bez promjene op ćine i gradovi

Republika Hrvatska

stanovniku županija od nacionalnog prosjeka iznosilo je vrlo visokih 31,5%. 14 U ovom slučaju koeficijent varijacije pokazuje koliko iznosi prosječno odstupanje županija od nacionalnog prosjeka prema BDP-u po stanovniku u relativnim

Eb!cj!wbt!mkvej! qvtujmj!ob njsv-!wbaojkf!kf!eb!tblsjwbuf ...

Godi{nja potro{nja meda u Srbiji je oko 0,7 kg po stanovniku. Na podru~ju jugoisto~ne Srbije p~elarstvom se bavi oko 3.120 p~elara u ~ijem posedu je oko 37.000 ko{nica.

PRIRODNABOGATSTVA PRIRODNA BOGATSTVA

(za dovoljne količine se smatraju 3000 m 3 /stanovniku godišnje). 7. Ovoj količini treba dodati domaće vode oko 250 m 3 /stanovniku godišnje. 8.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE U BROJKAMA

Territorial constitution, as on 31 December, 2009 Kantoni 10 Cantons Gradovi 61 Towns Op*ine 79 Municipalities Naseljena mjesta 1) 3.343 Settlements 1) Bruto doma*i proizvod po stanovniku (USD, 2008.) 4.105 Gross domestic product per capita (USD, 2008) Prosje*na mjese*na ispla*ena neto pla*a, KM 792,08 Average monthly ...