Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stanovniku

PROIZVODNJAITR IŠTE MLEKAUSRBIJI

PRIRODNI POTENCIJALI 29.10.2010 Republika Srbija raspola e sa: • 5.092.000 ha poljoprivredne površine 0,68ha po stanovniku • 4.218.000 ha obradive površine -0,56 ha po stanovniku, što je iznad standarda Evrope

Rezime za donosioce odluka i Tehnički rezime

Ostale su značajne razlike u domenu dohotka po stanopvniku, emisije po stanovniku i intenziteta energije izmedju različitih zemalja (Slika SPM.3).

FINANSIRANJE SPORTA

Tabela 11-1 - Ulaganja u sport u nekim evropskim zemljama tokom 2004. godine iz sredstava bud eta i igara na sreću (svi iznosi su u €) Br. Dr ava Br. stanovnika Iz bud eta Od igara na sreću Ukupno € po stanovniku 1.

USLUGA POREC d.o.o.

vode po stanovniku prema slijedeioj tabeli: NORMA k dun .o* k .o* rot Q -". (l/s) STANOVNICI 150 l/d/st 1,70 1,80 lq t4 KUCNA RADINOST 160 l/d/gostu 1,80 ))o 27,65

ID KARTA SELA GLOGOVICA

Prosečni prihodi po stanovniku: Prihodi su ispod republičkog proseka. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom i to stočarstvom, ratarska proizvodnja je usmerena ka dobijanju stočne hrane.

IZDAJE I ŠTAMPAlTISKA FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Bruto domaći proizvod po stanovniku, KM 4.865 5.487 5.322 1) Gross domestic product per capita, KM . Ostvarene investicije, 000 KM 3.583.330 4.285.716 3.007.785

PROJEKTOVANJE

Zelene površine unutar mjesne zajednice trebalo bi da zahvataju površinu koja obezbjeđuje najmanje A. 30 m2 po stanovniku B. 20 m2 po stanovniku C. 15 m2 postanovniku D. 10 m2 po stanovniku

PREDLOG MODELA ZA UNAPRE ð ENJE PROIZVODNJE KRAVLJEG MLEKA ...

Sadašnje stanje obeleženih grla krava i steonih jun ica iznosi 560.831 (procene su da je broj junica oko 50.000 grla) 2 Aktuelna proizvodnja kravljeg mleka po stanovniku iznosi 208 litara, odnosno po hektaru orani čnih površina 459

SAVREMENA PROIZVODNJA PARADAJZA

Proseèna potro„nja paradajza u svetu iznosi 15 kg po stanovniku, a u na„oj zemlji je 16 kg po stanovniku. Klimatski faktori u kombinaciji sa drugih agroekolo„kim elementima uz novoselekcionisane sorte i hibride, pruÂaju izvanredno dobre uslove za proizvodnju paradajza u na„oj zemlj.

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA

Ilustracija 6 Finalna potrošnja električne energije po stanovniku u zemljama EU27 i Hrvatskoj 2005. godine Ilustracija 7 Bruto domaći proizvod iskazan paritetom kupovne moći i finalna potrošnja električne energije po stanovniku u zemljama EU27 i Hrvatskoj 2005. godine Finska Luksemburg Belgija Austrija ...