Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stavieb

XII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Rozdiel medzi SMK, EMS a SM-BOZP spočíva v tom, e SMK mo no zaviesť univerzálnejšie pre firmu na jej produkciu a v prípade stavieb sa len mierne upravuje podľa špecifík stavby a podmienok stavania.

GEOTECHNICKÉ PROBLÉMY LÍNIOVÝCH STAVIEB

10. Slovenská geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou GEOTECHNICKÉ PROBLÉMY GEOTECHNICKÉ PROBLÉMY LÍNIOVÝCH STAVIEB LÍNIOVÝCH STAVIEB (cesty, diaľnice, eleznice, tunely, mestské podzemné stavby, priehrady a hrádze) 10 th Slovak Conference on Geotechnical Engineering ...

Prof. Ing. Juraj Králik, PhD. Dátum narodenia: 2.8.1952 Rok ...

Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb. VEGA 1/0306/09, 2009. 5. Králik,J. a kol.: Reliability of the building structures under the effects of the extreme loads due to explosions and temperature.

www.vahostav-sk.sk

Najväčší pokles výkonov ako aj hospodárskeho výsledku evidujeme v segmen-te pozemných stavieb. V tomto segmente sa najviac prejavili dôsledky krízy preukazujúcej sa útlmom až pozastavením mnohých investičných projektov spojených s výstavbou obytných a administratívnych budov ...

VPLYV ZÁKLADNÝCH HYDROLOGICKÝCH CHARAKTERISTÍK MALÝCH ...

Vzťahy medzi regionálnymi rovnicami a krivkami a krivkami a rovnicami a krivkami povodia analyzu-jeme v na Katedre lesníckych stavieb a meliorácií Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

EEM VS SK ENG

stavbu, • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, • oprava a údržba motorových vozidiel a mechanizmov, • prenájom motorových vozidiel a mechanizmov, • kovoobrábanie, • zámočníctvo, • výroba k ovových konštrukcií a ich častí ...

TUNEL ČEBRAŤ NA ÚSEKU DIAĽNICE D1 HUBOVÁ - IVACHNOVÁ

34 16. ročník - č. 1/2007 ÚVOD ÚVOD Výstavba diaľničných stavieb sa na Slovensku vpredošlej dekáde začala presúvať zrovín do hornatých oblastí severu Slovenska.

tunel casopis 12/4

Pretože niektoré závady svekom stavieb neúmerne naras tajú, odkladanie ich opráv môže stav tunelov len zhoršiť abolo by škoda, aby techn ické diela, ktoré nám zanechali naši predkovia, chátrali.

Obsah Table of Contents

... údr ba, odborné prehliadky a odborné skúšky, oznaèovanie tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia? projektovanie, výroba, montá , oprava a údr ba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia? vykonávanie in inierskych a priemyselných stavieb ...

OBSAH:

- STU Bratislava RISKANTNÉ TESNENIA PODLO IA VODNÝCH STAVIEB Hazardous sealing of water structures underground 22 Erich Neugebauer. Ing. Martin Petránek - Atlas Copco A NEW WAY TO TACKLE SAFETY IN UNDERGROUND OPERATIONS - ROOFEX A NEW ROCK BOLTING CONCEPT FOR UNDERGROUND EXCAVATIONS UNDER HIGH STRESS ...