Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stekiometria

PROGRAMI MESIMOR I LENDES

PERMBAJTJA E PROGRAMIT TE LENDES • Ligjet themelore te Kimise dhe Struktura e Atomit . Stekiometria. Modeli i atomit. Struktura atomike dhe struktura elektronike.

PLANIMËSIMOR CIKLIIPARËISTUDIMEVEUNIVERSITARE

2 SEMESTRI 1 _____ GJUHËEHUAJ1 (ANGLISHT) GJUHËEHUAJ1 (ANGLISHT) Kodi i lëndës Semestri Ndarja e ...

PLANIMËSIMOR CIKLIIPARËISTUDIMEVEUNIVERSITARE

2 SEMESTRI 1 _____ GJUHËE HUAJ 1 (ANGLISHT) Kodi i lëndës Semestri Ndarja e krediteve Kredite Leksione ...

Niveli i dytë (II)

65 KIMI (2 orë në javë, 36 orë në vit) ( mësimi zhvillohet për 18 javë) HYRJE Lënda kimia 8 paraqet vazhdimësi të lëndës së kimisë të filluar në ...

KIMIA

139 KIMIA 2 orë në javë, 74 orë në vit HYRJE Lënda Kimia 8, paraqet vazhdimësi të lëndës së kimisë të filluar në klasën e 7-të. Në klasën e 8 do të ...