Sputtr.com | Alternative Search Engine

Strategiegebruik

"Strategiegebruik bij het leren met computersimulati es"

Strategiegebruik bij het leren met computersimulaties 3 Samenvatting Uit dit onderzoek blijkt dat aanwezige voorkennis, onderzoeksvaardigheden en doelen die lerenden zich stellen in een onderzoekende leertaak met een computersimulatie, geen invloed hebben op het strategiegebruik.

Strategieën van leerlingen bij het beantwoorden van ...

het strategiegebruik betreft is er sprake van een daling van het gebruik van de relatief succesvolle traditionele staartdeling. Daarvoor zijn, misschien anders dan ver

Handelingsgericht werken met groepsplannen

Telt soms nog op vingers en verwart strategieën. Herhaalde instructie gericht op strategiegebruik, bij verwerking gebruikmaken van rekenrek. Danny o o v v v o v v D Droomt vaak weg.

Observatieschema begeleidersgedrag

... Feedback geven via een nauwkeurige en neutrale beschrijving van het gedrag (zonder evaluatieve woorden te gebruiken). • Ruimte geven voor de leerling om zelf te evalueren, dit ondersteunen door gerichte vragen te stellen. • Feedback relateren aan iets wat de leer ling doet (strategiegebruik ...

Traditionele en realistische algoritmen bij het oplossen van ...

Strategiegebruik, prestaties en fouten-typen bij delen in groep 8 van het basisonderwijs; de PPON-data 1997 nader geanalyseerd. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Pedagogische Wetenschappen (doctoraalscriptie).

- Fiches, blokjes - Getalkaartjes - Lotto's enz.

Strategiegebruik bij rekenen tot 20 1 Strategiegebruik In het moderne rekenonderwijs is veel aandacht voor het rekenproces en daarmee voor rekenstrategieën.

Ontluikende geletterdheid

... met autisme •Problemen met waarnemingaandachtgeheugen •Specifieke cognitieve stijl problemen met integratie en flexibiliteit •Specifieke leerproblemen met lezen begripstrategiegebruikmotivatie anny hermans-franssen, 2009 9 Krachtige leeromgeving Context kleine groep Inhoud begrippen strategiegebruik Methode ...

Met sprongen vooruit

Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de invloed van realistisch rekenonderwijs op de beheersing van basisvaardigheden, strategiegebruik en attributies van leerlingen (Beishuizen, 1998; Goldman & Hasselbring, 1997; Harskamp & Suhre, 1996; Klein & Beishuizen, 1998; Kroesbergen & Van Luit, 2003; Milo ...

Rekenen en

Strategiegebruik leerlingen is veranderd:--minder gebruik van de succesvolle vooral bij jongens. strategie ( staartdelingen)meer zonder uitwerking (riskant),

Begrijpend lezen

De begeleiding van kinderen met problemen op het gebied van begrijpend lezen steunt op 4 pijlers: • verbeteren van het strategiegebruik • verbeteren van het taalbegrip • verbeteren van het begrijpend luisteren • uitbreiden van de woordenschat strategieën Om het overzichtelijk te houden wordt een ...