Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stretnutie

Vás srdečne poz ýva ma stretnutie d ôchodcov, ktor é sa ...

s nasledovným programom: • Otvorenie • Slávnostný príhovor starostky obce • Kultúrny program, v ktorom vystúpia členky ZPOZ-u a o dobrú náladu a zábav u sa Vám postarajú členovia Folklórneho súboru Prameň z Dubového

"Europe for Citizens" programme Action 1 Measure1.1 Town ...

... 520920 FR Mairie de Tauves TAUVES RENCONTRE CITOYENNE L'EUROPE DU NORD AU SUD 7000 116 520430 FR ASSOCIATION DE JUMELAGE JARGEAU CORSHAM JARGEAU LE JUMELAGE JARGEAU CORSHAM ACTEUR DANS LE DIALOGUE INTERCULTUREL EUROPEEN 25000 117 521168 SK Mesto Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice Partnerske stretnutie zastupcov ...

The city Zlín lies in the valley of

Invitation for traditional actions April Neznámá země - Unknown world - festival of travelling, cognition and convergency of cultures May Setkání-Stretnutie - international theatre festival International film festival for children and youth June Zlínské besedování - international ...

KATALÓG SLU IEB VOĽNÉHO ČASU

Nakoľko turistické chodníky v uvedených lokalitách vy adujú vhodné oblečenie, obutie a vybavenie, odporúčame stretnutie so sprievodcom pred naplánovanou túrou, kde budú účastníci výletu oboznámení s nárokmi na túru, prípadne sa výber túry prispôsobí ich vybaveniu.

produktivita automotive industry - www.triforce-system

Stretnutie odborníkov z rôznych oblastí bolo zamerané na výmenu a prezentáciu naj novších poznatkov a skúseností v oblasti ergonómie.

Malé studené predjedlá

Tešíme sa na stretnutie. Kolektív : In der Vinum Galeria Bozen wird in unserem Ofen traditionell auf Holzkohle gegrillt.

1 Pracovné stretnutie

Pracovné stretnutie k problematike zberu štatistických údajov o bezdomovcoch pod patronátom predsedníčky ŠÚ SR 15 . 4 . 2010 Zameranie pracovného stretnutia: V súlade s cieľmi Lisabonskej stratégie je potrebné vytvárať vo všetkých oblastiach života mechanizmy, ktoré ...

Průvodce volným časem

ROČNÍK FESTIVALU SETKÁNÍ 2003 STRETNUTIE 13.5. až 17.5. SYLVIA 13.5. 16,00 hod. A. R. Gurney Divadlo Andreja Bagára NITRA SIRUP 15.5. 16,00 hod. M. Krobot Dejvické divadlo PRAHA JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ A PLÁCAČKOU 16.5. 16,00 hod.

O Z N A M

o z n a m . dŇa 20. decembra 2011 o 14.00 hod. sa uskutoČnÍ . vianoČnÉ stretnutie akademickej obce a zamestnancov jlf uk

PRACOVNÝ PORIADOK školy

a Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína Vás pozýva na konzulta * né stretnutie v rámci ktorého sa budeme venova * novele zákona o pedagogických zamestnancoch a jej dopadu na odme * ovanie od januára 2012, * alej zmenám, ktoré priniesla novela Zákonníka práce, a ako pracovný ...