Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stretnutie

Stretnutie ûien äariösko-zemplínskeho seniorátu 27. 6 ...

Stretnutie ûien äariösko-zemplínskeho seniorátu 27. 6. 2010 v Sabinove Kazateľka: Mgr. Margita Dieová, Záturčie Príslovia 31, 29 - 31: Mnohé ûeny sa dokázali statočn˝mi, ale ty si ich vöetky predstihla.

Čas dozrel na zmenu - Čas dozrel na zmenu Stretnutie s ...

Doslova o niekoľko hodín rozhodneme spoločne v komunálnych voľbách aj v Liptovskom Mikuláši o zmene, o novom štýle vedenia vecí verejných.

Prvé stretnutie sociálnej pracovnícky obce a pani Violy sa ...

Prípadová štúdia popisuje ivotnú situáciu dôchodkyne pani Violy, ktorá ije sama vo vlastnej domácnosti a má zdravotné problémy.

PRIateľské stRetnutIe občanov Dolnej a HoRnej súče

Ročník XIX. Dolnosúčanský občasník číslo 2 - august 2011 cena: 0,20 € PRIateľské stRetnutIe občanov Dolnej a HoRnej súče

Rusínska menšina [A ruszin kisebbség] (Teodozia Lattová)

marec, Prešov — Ziniciatívy Rusínskej obrody na Slovensku sa uskutočnilo pracovné stretnutie jej predstaviteïov sMons. Jánom Babiakom, SJ, biskupom Gréckokatolíckeho biskupstva vPrešove.

stretnutie s predstaviteľmi holíčskeho športu

ČÍSLO 4 • 1. - 15. MAREC 2011 ROČNÍK 34 www.holic.sk stretnutie s predstaviteľmi holíčskeho športu holíčski seniori opäť plesali V poslednú februárovú stredu sa v priestoroch zámockej vinárne uskutočnilo slávnostné stretnutie s predstaviteľmi holíčskeho športu.

Zoznam darov pre Mesto Martin

Kniha " ČERNOBYĽ"Viceprimátor mesta Martin Pracovné stretnutie. Dar od cyklistov z Ukrajiny, ktorí prechádzali mestom Martin. 15.8.2007 Kancelária Viceprimátora 14.

Výzvy TN do roku 2012

• Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010 o budúcnosti európskej normalizácie (2010/2051(INI) ) • Správa panelu odborníkov pre prieskum európskeho systému normalizácie (EXPRESS) s názvom Normalizácia pre konkurencieschopnú a inovatívnu Európu : vízia pre rok 2020 ...

Sprievodca novými funkciami

Pozvanie kontaktov na stretnutie alebo udalosť Ak ste si pridali do svojho telefónu e-mailové konto Microsoft Exchange ActiveSync, môžete teraz posielať pozvania na stretnutia alebo udalosti z aplikácie Calendar (Kalendár).

Modlitby otcov spravodaj č.15, decem

Modlitby otcov spravodaj č.15, december 2008 Stretnutie vo Svite Tohtoročné stretnutie MO vo Svite nebolo len stretnutie mužov z MO, bolo to stretnutie, kde bol s nami náš Pán.