Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stretnutie

Modlitby otcov spravodaj č.11, októ

Modlitby otcov spravodaj č.11, október 2007 *** Veľké stretnutie Modlitieb otcov: Svit, 16.

. EURO str.2 . Pozvánky str.4, 10 . Stretnutie dôchodcov ...

ROČNÍK XVII. číslo 12 6.december 2008 zdarma www.smizany.sk Prečítajte si:. EURO... str.2 . Pozvánky... str.4, 10 . Stretnutie dôchodcov... str.5 Advent a Vianoce.

„NEPOKORENÍ AJ V SLOVE" Rozprávanie o súčasnej ...

„NEPOKORENÍ AJ V SLOVE" Rozprávanie o súčasnej slovenskej literatúre v Rumunsku a stretnutie s jej tvorcami účinkujú: Ondrej Štefanko, Ivan Ambruš, Pavol Bujtár, Jaromír Novák, Pavel Rozkoš moderátorka programu: Ľubica Bartalská 14.00 h.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Bratislava Veľký ...

Stretnutie po službách Božích (pri káve a čaji) v Starom lýceu, Konventná 15; Utorok: 19:00 hod.: (len počas semestra) stretnutie vysokoškolákov

KRÚŽKY 20 10/2011 CVČ RT

STR 16.00 – 18.00 veľká telocvičňa, prvé stretnutie v zasadačke: Vladimír Hubočan. Cyklistický krúžok 1, 2. UT 16.00 – 17.30 ŠTV 16.00 – 17.30 veľká telocvičňa, ihrisko

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom ...

Ročník LXXII. Číslo 42 31. október 2011 www.novinytempo.sk Cena 0,50 € Dnes v TEMPE: Opäť vzácne stretnutie jubilujúcich Partizánčanov (str. 2) Seniori sami sebe (str. 2) Titul ZELENÁ ŠKOLA

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Slovenská fyzikálna spoločnosť Dúbravská cesta 9, SK-811 45 Bratislava 45, Slovak Republic, tel:+421-2-5941 0514, fax:+421-2-5477 6085, sfs@savba.sk, http://sfs.sav.sk/ Pozvánka Klub fyzikov v Bratislave a Katedra fyziky FEI STU si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné stretnutie pri ...

N É É

Na stretnutie Vás srdečne pozývajú organizátori : Ing. Ľubomíra BOROŠOVÁ JUDr. Gabriela ŠTEFANOVÁ RVC Košice RVC Michalovce ...

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA školský rok 2012/2013

KALENDÁR ZÁPISU 20.01.2012 (piatok) a)Zápis do 1.ročníka od 15.00 - 18.30 hod. b)Informačné stretnutie rodičov s vedením školy 21.01.2012 (sobota) a)Zápis do 1.ročníka od 8.00 hod. - 13.00 hod. b)Informačné stretnutie rodičov s vedením školy 27.01.2012 (piatok) a)Zápis do 1.ročníka od ...

ervené barety

◊ Niekoľko slov k nášmu spravodaju ◊ Na úvod trochu histórie ◊ Stretnutie na sútoku riek Moravy a Dunaja ◊ Veľa šťastia do ďalších rokov - Klub