Sputtr.com | Alternative Search Engine

Strojeve

LABORATORIJ IZ BRODSKIH STROJEVA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata Naziv kolegija: LABORATORIJ IZ BRODSKIH STROJEVA (BRODSKI STROJEVI - LABORATORIJ) Naziv vježbe: ISPITIVANJE PARNOG KOTLA (PREDLOŽAK) Prof. dr. sc. Ante Šestan Nikola Vladimir, dipl. ing ...

SIGURNOST I ZA*`TITA NA RADU

U Laboratoriju za sigurnost provodi se kontrola, ispiti- vanje i ocjenjivanje usugla*aenosti proizvoda u skladu s va*~e**im normama i pravilnicima za: - strojeve i ure**aje - ru*ne alate - aparate - elektroenergetska postrojenja - elektroni*ke ure**aje - radni okoli*a (mikroklima) - novoizra ...

POPIS STROJEVA  I  VOZILA

20 Hidraulički čekić za strojeve 2002. 360 1 na 21 Hidraulički čekić za strojeve 2005. 360 1 na 22 Hidraulički čekić za strojeve 2002. 180 1 na 23 Hidraulički čekić za strojeve 2006. 360 1 na 24 Hidraulički čekić za strojeve 2004. 180 1 na 25 Rovokopač 1999. 1,00 3 1na 26 Rovokopač 2005. 1,10 3 1na 27 ...

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Ovim Pravilnikom utvrđuju se sljedeći elementi: - osnovni i operativni tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti strojevi koji se koriste na poslovima za humanitarno razminiranje, - prava i obveze pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju strojeve na tr ište i/ili uporabu, - postupke ocjene ...

ugostiteljska oprema

kombinirane strojeve, strojeve za obradu hrane, planetarne miješalice, strojeve za guljenje, strojeve za pranje/sušenje povrća, prijenosne miksere te dopunsku opremu. dinaMiČka PriPreMa

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Laboratorijske vje be iz elektrotehnike Laboratorij/ praktikum za električne strojeve i instalacije - 8 radnih stolova učenika (2 učenika za jednim stolom) opremljeni s energetskim priključcima (1. trofazni peterovodni izvor električne energije iz električne mre e 3x400/230V, 2. jednofazni izvor ...

O nama Domet d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku ...

Nastojimo ulaganjem u proizvodnju i strojeve, u dostavna vozila, kvalitetom robe, povoljnim cijenama, brzom isporukom, (uspješnom i učinkovitom radu svojih djelatnika) udovoljiti zahtjevima tržišta, na zadovoljstvo naših uvaženih kupaca.

BIROTISAK d.o.o. Zagreb, Vrandučka 44, OIB 04232665556, po ...

Uz predhodni dogovor na tel. 01/3095232 ponuditelji mogu strojeve i vidjeti na adresi tvrtke. Pisane ponude dostaviti na adresu BIROTISAK d.o.o. Vrandučka 44, 10000 Zagreb poštom ili osobno u urudžbeni zapisnik uroku od 15 (petnaest) dana od dana objave oglasa., sa naznakom „PONUDA ZA STROJEVE".

HZN e-Glasilo

HZN e-glasilo 3 Proslov 4 IZVORNA HRVAT SKA NORMA HRN 1142:2009 , Humanitarno razminiranje — Zahtjevi za strojeve i ocjenjivanje sukladnosti strojeva (D. Čehulić, N. Gambiroža) 5 Novosti iz HZN-a • HZN novosti (V. Jaram) 9 • Članovi Hrvatskog zavoda za norme 10 Novosti iz HZN/TO • Iz ...

Mlinovi za mljevenje otpadnih kablova

Mogu se kombinirati uz druge strojeve (transportne trake, separatore, predmlin/šreder i sl.) tako da tvore cjelinu, tj. kompletnu liniju za reciklažu.