Sputtr.com | Alternative Search Engine

Strokta

STROKTA RİSK FAKTÖRÜ OLARAK LİPİD PROFİLİ VE

STROKTA RİSK FAKTÖRÜ OLARAK LİPİD PROFİLİ VE KLİNİK KORELASYON LIPID PROFILE IN STROKE AS A RİSK FACTOR AND CLINICAL CORRELATION ÖZET Strokta lipid profili, apolipoproteinleri içeren ve içermeyen çalışmalarda risk faktörü olarak çeşitli strok tiplerinde araştırılmış ve ...

Akut İskemik Strokta Beyin Tomografisi Erken Bulgularının ...

Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 1, (50-57) * Dicle Üniv.

Increased Lipid Peroxidation and Decreased Antioxidant ...

Key Words: Ischemic stroke, oxidative stress, cerebrospinal fluid, malondialdehyde, total antioxidant capacity Akut ‹skemik Strokta Serum ve Beyin Omurilik S›v›s›nda Artm›fl Lipid Peroksidasyonu, Azalm›fl Antioksidan Aktivite Girifl ve Amaç: ‹skemik strokta beyin hasar›n›n ...

Nöbetlerin Oluşma Riskinde Strokun Özellikleri

santral girusun tutulduğu kardiyoembolik strokta 8 kez fazla bulunurken, geç başlangıçlı nöbetlerde supramarginal ve superior temporal girus tutulumlu

KONSANTRE MASALARI

Karşılıklı hareket geri strokta ileri strokta olduğundan daha hızlıdır. Yatay düzleme göre iki yönde meyilli olan ve gövdesine yatay yönde karşılıklı küçük darbelerle sarsıntı verilerek üzerine üst kısmından besleme yapılması suretiyle ağır parçaların masa yüzeyindeki ...

Minor kafa travması sonrası gelişen stroklu bir olgu sunumu

Strokta CT akut intrakraniyal kanamayı göstermekte yardımcı olmakla birlikte, arteryal disseksion ve majör arteryal patolojileri göstermede yeterli değildir.

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Çiğdem ÖZEREN GÜR, Yüksek Lisans Tezi.2005,93 Sayfa Danışman :Doç.Dr.A.Kenan TAN STROKLU OLGULARDA ERKEN VE KISA SÜRELİ AMBULASYON EĞİTİMİNE ETKİ EDEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER Dünyada üçüncü ana ölüm nedeni olan ve en önemli sakatlık nedenlerinden biri sayılan strokta ...

ORAK HÜCRE ANEMİSİ:TANI, TAKİP, TEDAVİ VE TRANSFÜZYON

STROKTA ∞ Bütün yaşlarda, özellikle çocuklarda görülür, ∞ Median yaş 7Y, ∞ İlk 36 ayda olguların 2/3'ünde tekrarlar, ∞ Presipite eden faktörler:dehidratasyon, ateş, ∞ Bazen herşeyi normal olan çocukta da görülebilir.

BEY‹N DAMAR HASTALIKLARI

Ölüm genellikle, kafa içi bas›nç artmas› ve herniasyon sonucu olur. ‹skemik stroklarda ölüm genellikle karotis veya baziler arter t›kanmas› veya hemorajik strokta genifl intraserebral, subaraknoid veya pontin hemoraji sonucu olur.

Motorlu Kontrol Vanalar˝Tip 3213/5824, 3214/5824,3214-4

... In/h <10 Beslemehavas˝ba﷿lant˝s˝ ISO 288/1, G 1 / 8; NPT 1 / 8 Ortams˝cakl˝﷿˝ ∞C ñ10Ö+80 Malzemeler Diyaframtaslar˝ 2) Aluminyum GD-AlSi12 Diyafram NBR Yaylar 2) Yay teliC D˝˛takividalar kromajl˝Áelik Man˛on PirinÁ CuZn40Pb A﷿˝rl˝k Tip 2780-1 kg 2 Tip 2780-2 kg 3,2 1) 0.4-2 barsinyalbas˝nc˝ve 12mm. strokta ...