Sputtr.com | Alternative Search Engine

Struje

STRUJE JEDNOPOLNOG I TROPOLNOG KRATKOG SPOJA NA SEKUNDARU ...

1 STRUJE JEDNOPOLNOG I TROPOLNOG KRATKOG SPOJA NA SEKUNDARU TRANSFORMATORA U SPOJU Dzn, Yzn I YNzn SA ETAK Nisko naponski namoti transformatora u spoju zvijezda s izvedenom nulto˛kom nekako su se udoma¸ili u proizvodnji i u upotrebi transformatora, dok namoti u spoju slomljena zvijezda nisu ...

Fakultet za fizičku hemiju

APSTRAKT U okviru ove doktorske disertacije su izlo eni različiti načini sinteze najnovijih oksidnih katodnih materijala za litijumske izvore struje LiFePO 4 i LiCr 0.175 Mn 1.825 O 4 kao i osobine ovih materijala koje su va ne sa stanovišta hemijskih izvora struje.

DECREE ON THE REQUIREMENTS FOR OBTAINING THE STATUS OF THE ...

Pursuant to Article 84, paragraph 2 of the Energy Law ("Official Gazette of the Republic of Serbia", No. 84/04) and Article 42, paragraph 1 of the Government Law ( Official Gazette of the Republic of Serbia , Nos. 55/05, 71/05-correction, 101/07 and 65/08), The Government hereby passes the ...

Book 1_SRAZ II.indb

... Poetry of T.S. Eliot), Joyce i avangardno stvaralaštvo (Joyce and the Avantgarde), Znanje Pounda i glas "Pjevanja" (Understanding Pound and the Voice in the Cantos), Trenutak američke književnosti (American Literary Moment), Beckettovi romani izmaka (Beckett's Novels of Retreat). • Romani struje ...

Dimming LEDs with respect to grouping current Application Note

December 15, 2003 page 1 from 3 Dimming LEDs with respect to grouping current Application Note Introduction In the design of a driving circuit for LEDs, the dimming behaviour is an important topic to fulfil the end customer requirements.

Electric Power Industry of Serbia Standard

Microsoft Word - 4 IS 37 Trajno dozvoljene struje - nov2002.DOC ... 20 2002. Electric Power Industry of Serbia IS 37 Standard First edition November 2002 Overhead Lines with Nominal Voltages 400, 220 and 110 kV Phase ...

CIRKULACIONEPUMPE REDA 1RS

Company locations Austria Head office ATBAUSTRIAANTRIEBSTECHNIK AG G.-Bauknecht-Strasse 1 8724 Spielberg Phone: +433577757-0 Fax: +433577757-182 E-Mail: info@atb-motors.com atb-motors.com de.atb-motors.com fr.atb-motors.com ATB TECHNOLOGIESGMBH Millennium Park 11 6890 Lustenau Phone: +4355779010 ...

VI Savetovanje Energetska Elektronika Subotica, 17-19.6.1986.

Milosavljević L. Novak Regulacija brzine obrtanja motora jednosmerne struje (MJS) diskretnim sistemom promenljive strukture (SPS) Z. Jegeš S. Stanković Sinteza limitera pojačanja adaptivne povratne veze u sistemu upravljanja rednim motorom jednosmerne struje GAIN LIMITER SINTHESIS FOR ADAPTIVE CONTROL ...

SNAGA POTROŠA Č A NAIZMENI Č NE STRUJE

1 SNAGA POTROŠAČA NAIZMENIČNE STRUJE U slučaju vremenski promenljivih struja, snaga generatora i snaga prijemnika mogu biti pozitivne i negativne.

ANALYZING OF RELEVANT FAULT TYPE FOR CALCULATION OF MINIMUM ...

Analiziranje mjerodavnog tipa kvara za proračun iznosa minimalne struje kvara na primarnoj strani distribucijskog transformatora Technical Gazette 17, (2010), 31 -15