Sputtr.com | Alternative Search Engine

Struke

One Century of the Croatian Geological Survey

Stoljeće djelovanja Povjerenstva - Institu-ta ima nezaobilaznu ulogu u razvoju geološke struke u Republici Hrvats-koj, ponajprije izradom geoloških karata različitih mjerila i namjena, ali i primjenom geološke znanosti u prak-si, kao npr. istraživanja za vodoop-skrbu, sanaciju klizišta, mineralne ...

HEMIJSKA INDUSTRIJA

... offset printing) ..... 247 Slobodan Jovanović, Milorad Krgović, Danijela Ošap, Štetne supstance i njihovo uklanjanje iz mase papira i voda kru nog toka (Harmful substances and their removal from paper pulp and circular water stream) ..... 251 NOVOSTI IZ STRUKE ...

Međunarodna orijentacija DUNAV GRUPE

Sertifikacija Praćenje tehnologija i iznalaženje modernih domena struke su osnovni postulat poslovne politike DUNAV GRUPE. Osim postizanja veće konkurentnosti u pružanju usluga na tržištu, ona se ogleda i u razvoju i unapređenju kvaliteta istih.

Engleski jezik u pravnoj struci III + IV

Uvježbavaju se specifične jezične funkcije osobito relevantne za konkretni jezik pravne struke. Uvodi se terminologija engleskog pravnog jezika.

Sunday, May 16, 2010

414 Donna Struke River Trout First Level, Test 4 2007 Adult Amateur 242 63.684% 4. 108 Kay Sabonis Sarah First Level, Test 4 2007 Adult Amateur 238 62.632% 5

PREVODILAČKI ALATI U FUNKCIJI KVALITETE PRIJEVODA

Prema Gerzymisch-Arbogast / 8 / jedno od centralnih pitanja prevoditeljstva kao interdisciplinar ne znanosti je, da li automatizacija i globalizacija prevođenja podrazumijeva nestanak prevodilačke struke kakvu dosada poznajemo?

HEMIJSKA INDUSTRIJA

... lime for the regulation of pH value in the process of copper) ..... 61 Eva Lončar, Prikaz knjige Marijane Ačanski: Tečna hromatografija derivata estradiola i es-trona ..... 67 NOVOSTI IZ STRUKE ...

DIANA - Problemi neadekvatnog tretmana keramike

struke. I zato izaziva `ivi interes i simpatije, kako kod veoma razvijenih muze ja i institucija za{tite, tako i onih manje razvijenih kao {to su zemlje u na{em

DIPLOMSKI RAD

imao osobit utjecaj na mene, ukazujući na sve ono što bi jedan dipl. ing. geod. trebao biti. On me uputio u svijet moderne geodezije, uveo u svijet informatike i proširio poimanje geodetske struke.

First Pharmacy Law from 1865 and its *Impact on the ...

References Nikolic K., Pokusaj da se izlozi razvice apotekarske struke za poslednjih sto godina, Drzavna stamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1904, 16-22.