Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stycznia

]GQLDVW\F]QLDU RSRGDWNXRGWRZDUyZLXVÆXJRUD]RSRGDWNXDNF\]RZ\P

867$:$]gqldvw\f]qldu rsrgdwnxrgwrzduyzlxvÆxjrud]rsrgdwnxdnf\]rz\p whnvwxmhgqrolfrq\rsudfrzdq\qdsrgvwdzlh']81 usr]]p 1u sr]l 1usr]]u1usr]]u1usr] l1 usr]l]u 1usr]]u 1usr] 1usr]l 1usr]1 usr] l1 usr]]u1 usr]l 1usr]]u1 usr] 1usr]l1usr]]u1us r]l1usr]] u1 usr]1 usr]1usr] 1usr]1u sr]1 usr]1 usr]l 1u sr ...

Official Journal of the European Union

... application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to Stateaidfor employment (Textwith EEA relevance) (2007/C 84/03) Aid No XE 34/06 Member State Poland Region PL31 Lubelskie, PL 313 Title of aid scheme Public aid scheme for employment (Lublin) Legal basis Art. 5ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawyzdnia 12 stycznia ...

DnTNOnSKEVpTTAS

ul. 30 Stycznia 35, 83-110 Tczew, Poland has beenfound to conform to ISO 9001:2000 This Certificate is validfor thefollowing product or service ranges:

ENGLISH - Polish

... Time (czas) afternoon popoludnie day dzien evening wieczor month miesiac morning przedpoludnie today dzis week tygodnia year rok Days (dzien) Sunday Niedziela Monday Poiendzialek Tuesday Wtorek Wednesday Sroda Thursday Czwartek Friday Piatek Saturday Sobota Months (miesiac) January Stycznia February Lutego March Marca ...

O that today you would listen to the voice of the L ord. Do ...

Spotkanie formacyjne dla młodzieży WYD 2013 - niedziela, 29 stycznia po Mszy św. o 10:15, salka św. Franciszka. Po Mszy o godzinie 12:00 spotkanie

Nowy egzamin na obywatelstwo (cz. 1)

What is the name of the President of the United States now?* ■ George W. Bush ■ George Bush ■ Bush Trzeba te˝ pami´taç, ˝e od 20 stycznia 2009 rozpocznie si´ ka-dencja nowego prezydenta, którym zostanie bàdê Barack Oba-ma, bàdê John McCain.

WOMEN OF THE YEAR KOBIETA ROKU

Msza święta za zmarłe członkinie Ligi Kobiet odbędzie się o godzinie 9:00 rano w niedzielę, 27-stycznia. Bezpośrednio po Mszy zapraszamy rodziny oraz rodziny zmarłych członkiń Ligi Kobiet na wspólne śniadanie, które będzie podane w Sali Kolbe.