Sputtr.com | Alternative Search Engine

Subjekti

Broj na aktivni delovni subjekti, 2010 godina

1 Izdava~: Dr`aven zavod za statistika Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot Publisher: State Statistical Office Skopje, Dame Gruev 4, P. box 506 Tel. 3892/3295-600, Fax 3892/3111 ...

Broj na aktivni delovni subjekti, 2009 godina

1 Izdava~: Dr`aven zavod za statistika Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot Publisher: State Statistical Office Skopje, Dame Gruev 4, P. box 506 Tel. 3892/3295-600, Fax 3892/3111 ...

POSLOVNI SUBJEKTI PREMA NKD-u 2002. PO éUPANIJAMA Stanje 31 ...

godina/ year: xli. zagreb, 4. velja * e 2005./ 4 february, 2005 broj/ number: 11.1.2./2. poslovni subjekti prema nkd-u 2002. po éupanijama stanje 31. prosinca 2004.

belgrade, 5 october 2006

Po obavljenom usklađivanju, privredni subjekti su u obavezi da sprovedu postupak upisa nastalih promena u Registar privrednih subjekata. Za privredne subjekte, koji do navedenog datuma ne usklade svoje poslovanje sa Zakonom, predviđena je veoma oštra sankcija.

PBZ PR UPITNIK - poslovni subjekti v1.4.ai

upitnik za klijente - poslovne subjekte customer information sheet - legal entity pbz pr upitnik - poslovni subjekti v1.4.ai

POSLOVNI SUBJEKTI / BUSINESS SUBJECTS

Mesečni statistični pregled Republike Slovenije, LII, št. 9/2003 30 Monthly statistical review of the Republic of Slovenia, LII, No 9/2003 POSLOVNI SUBJEKTI / BUSINESS SUBJECTS

F9EF26E288795E47827607EFA6029108

Microsoft Word - F9EF26E288795E47827607EFA6029108. ***** ***** * **, **. 13 ** 4.2.2011 ***** 2 ** 31. ***** ***** * **, **. 13 ** 4.2.2011 ***** 3 ** 31

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

MIKRO subjekti maloga gospodarstva su pravne i fizičke osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno ma-nje od 10 radnika, ostvaruju ukupni godišnji promet do 14,000.000 kuna odnosno vrijednost dugotrajne imovine do 7,000.000 kuna.

PROIZVODNJA TEKSTILA I ODJEĆE

Kada se gospodarski subjekti tekstilne i odjevne industrije svrstaju prema Zako-nu o računovodstvu, tada velike tvrtke ostvaruju 36,75% ukupnog prihoda, srednje tvrtke imaju udio od 31,22% u ukupnom prihodu, a male tvrtke imaju 32,03% udjela u ukupnom prihodu cjelokupne grane.  BASIC OPERATIONAL ...