Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sukladno

NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA ...

"Naše more" 54(3-4)/2007. 123 eljko Dominis* ISSN 0469-6255 (123-136) NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA PLOVILA SUKLADNO ANEKSU C MEĐUNARODNE KONVENCIJE O PRIVREMENOM UVOZU Some Open Questions in the Application of the Institute of Temporary Import of Craft in ...

Guidelines for Authors: Editorial Policy

104 www.cmj.hr GUIDELINES FOR AUTHORS Croatian Medical Journal (CMJ) is an international peer reviewed journal open to scientists from all fields of medicine and related research.

Subject: PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP FOR ZAGREB AIRPORT

Reference drugog društva moraju se odnositi na provedbu obveza koncesijskog društva sukladno Ugovoru o koncesiji. 42. Pitanje: „Je li sukladno članku 5.3 Dokumentacije za utvrđivanje sposobnosti partneru u zajednici ponuditelja dopušteno korištenje preporuka ili ishođenje potpore svojeg ...

CJENIK USLUGA / LISTINO PREZZI / PREISLISTE / PRICE LIST

... 30 MIN 150,00 kn MASAŽA KOMPLETNA / MASSAGGIO COPLETO / MASSAGE VOLLSTANDIG / MASSAGE COMPLETE 30 MIN 220,00 kn MASAŽA PARCIJALNA /MASSAGGIO PARZIALE / MASSAGE PATIELL / MASSAGE PARTIAL 25 MIN 90,00 kn Pružatelj usluga nije u sustavu PDV-a, sukladno čl.

Klasifikacija nekih tipova tla u Hrvatskoj i njihova ...

Zbog toga se u Hrvatskoj nedavno zapoţelo sa sustavnim terenskim i laboratorijskim istraţivanjima tala sukladno novim kriterijima i normativima danim u okviru meŤunarodne WRB klasifikacije.

DISHWASHERS PERILICE POSUĐA

Electrical components and cabling complaying with international Elektroničke komponente i spojevi izrađeni sukladno međunarodnim standarts and security regulations. s tandardima I sigurnosnim normama.

QF-PTO-20 1 / 2 2005-05 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

QF-PTO-20 1 / 2 2005-05 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA Croatian Register of Shipping POTVRDA O ISPITIVANJU (Modul Aa, Opcija 1) sukladno Direktivi 94/25/EZ s dopunama

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Obrada podataka se vrši sukladno Europskoj klasifikaciji djelatnosti NACE Rev.1.1 za razinu dvije brojčane oznake. Podaci se publikuju za razinu jedne slovne oznake, osim za djelatnosti C-Rudarstvo i D-Prerađivačka industrija, gdje

Porezne i poslovne vijesti

*Sukladno*ovom*pristupu, * poslovni*segment*je*definiran*kao*komponenta*poslovanja: •*koja*obavlja*poslovne*djelatnosti*iz*kojih*može* ostvariti*prihode*i*troškove; •*čije*rezultate*poslovanja*redovito*pregledava*glavni* donositelj*poslovnih*odluka*subjekta** (GDPO*)*kako* bi*donio*odluku*o ...

ULOGA PRIPREME SUPSTRATA U RASADNI˝ARSKOJ PROIZVODNJI

Kako sve biljne vrste i podloge nisu jednako osjetljive na koli˛inu fiziološki aktivnog vapna u tlu, prije sadnje potrebno je izvršiti kemijsku analizu tla na temelju koje bi se odredile pogodne vrste za uzgoj na analiziranom tlu ili izvršile korekcije pH reakcije tla, sukladno zahtjevima biljaka.