Sputtr.com | Alternative Search Engine

Suradnica

GOVEDARSTVO

Dragica Duspara, dipl. ing., suradnica Grozdana Vrdelja, viša tehnička suradnica - matičarka Prikupljanje podataka / Data collected by Regionalni uredi / Regional offices

Inga M. Abaeva, (Moskva, Rusia)

ICASA,Vic, osnovni projekt +2004 Proširenje obiteljske kuće Soler,100 m2,Vic, osnovni projekt +2003 Stambena zgrada,1800 m2 Ulica StFrancesc 73, Vic, suradnica na osnovnom i izvedbenom projektu +2003 Obnova stambene zgrade,1000 m2, Plaza Mayor, Vic, suradnica na osnovnom i izvedbenom projektu ...

bronic

(+385 1) 4819 365 e-mail: mihaela@ijf.hr web: http://www.ijf.hr PODRUČJE INTERESA fiskalna decentralizacija, porezni sustav MATIČNI BROJ ZNANSTVENIKA 247201 SADAŠNJI SLUŽBENI POLOŽAJ znastvena suradnica, Institut za javne financije, Zagreb AKADEMSKO OBRAZOVANJE 2008.

Slide 1 A Free sample background from www.awesomebackgrounds

ččna suradnica Ureda za mena suradnica Ureda za me đđunarodnu suradnju Sveuunarodnu suradnju Sveu--9898--165.165. čč iliili ššta u Zagrebu, eta u Zagrebu, e

2. Lista sudionika

Maja Muönjak Agencija za mobilnost i EU programe stručna suradnica u odsjeku za Grundtvig 24. Momo Kuzmanović HUKON predsjednik 25. Anton Vidas HUKON tajnik 26.

ČIMBENIK DJELOTVORNOGA UKLJUČIVANJA HRVATSKE U EUROPSKI ...

*Prof. dr. sc. Ratko Zelenika, redoviti profestor Ekonomskog fakultera Sveučilišta u Rijeci **Mr. sc. Gordana Nikolić, dipl. ing. prometa, stručna suradnica i magistrica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Summary The social and economic growth of any state should be directed to the improvement ...

OperaINFO 10:OperaINFO 12 str

Suradnica kostimografkinje / Assistant Costume Designer PETRA DANČEVIĆ Zborovođa / Chorus master IVAN JOSIP SKENDER Prijevod libreta / Translation JASNA ŽARIĆ

„Az grišni diak Branko pridivkom Fučić"

Az grišni diak Branko pridivkom Fučić Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akadeMika Branka Fučića (1920. - 1999.) 12 dr. sc. Jasna VINCE, docentica Staroslavenski institut, Zagreb dr. sc. Jelka VINCE PALLUA, viša znanstvena suradnica / docentica Institut društvenih znanosti ''Ivo Pilar'', Zagreb dr ...

SADRŽAJ

Jasna Kovačević (vanjska suradnica), Gordana Štampar (external associate) Tehnička urednica: Technical Editor: Ankica Bajzek Statistička izvješća

Životopis - Vesna Gantner Kuterovac

- suradnica na modulima Principi uzgoja životinja, Specijalno stočarstvo - koordinatorica modula Osnove stočarske proizvodnje, Osnove zootehnike, te Specijalno stočarstvo