Sputtr.com | Alternative Search Engine

Surowcami

Uwarunkowaniageostatystycznegomodelowaniaz³ó¿Cu-Ag LGOM ...

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymii Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 79, rok 2010 Jacek MUCHA*, Monika WASILEWSKA-B£ASZCZYK**, Paulina WAWRZUTA*** Uwarunkowaniageostatystycznegomodelowaniaz³ó¿Cu-Ag LGOM dlaprojektowaniaeksploatacjiuœredniaj¹cej Streszczenie ...

Sustainable production and consumption of mineral resources ...

... Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk (Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences) ...

Examination of cutoff grade parameters in magnesite mineral ...

Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24: 133-142. Yerel S (2008) . Determination of cutoff grade decision variables in multivariate ore deposits. Eskisehir: Eskisehir Osmangazi University (Ph. D. Thesis) .

COMPARATIVE STUDY OF PROPERTIES OF CHROMITE SINTERING PRODUCTS

REFERENCES JAROSIŃSKI A., MĄCZKA W., (2001), Technologiczne aspekty wykorzystania błota pochromowego , Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 17, 89-96.

Streszczenia / Abstracts

W połączeniu z innymi surowcami poprawiają stan skóry i włosów dzięki niewielkim oddziaływaniom z kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi.

20110105 Czasopisma wyróżnione w JCR - 10 grudnia 2010

... in Eastern Europe 1230-3666 20 57 Folia Biologica 0015-5497 13 58 Folia Histochemica et Cytochemica 0239-8508 13 59 Folia Neuropathologica 1641-4640 13 60 Fundamenta Informaticae 0169-2968 20 61 Fundamenta Mathematicae 0016-2736 20 62 Geochronometria 1733-8387 13 63 Geological Quarterly 1641-7291 20 64 Gospodarka Surowcami ...

CURRICULUM VITAE

A Study of the Polish Sludged Kaolin P. Wyszomirski, T. Bandosz and M. Zyla Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, (1986) 2. A Study of Activity of the Kaolin in the Aspect its Application as a Rubber Filler T. Bandosz, S. Mocydlarz, St. Olkiewicz, A. Otowska, P. Wyszomirski and M. Zyla Chemia Stosowana 31 ...

CZASOPISMA POLSKIE NA LIŚCIE FILADELFIJSKIEJ

... sudetica - wrocŁaw 0072-100x geological quarterly 1641-7291 geologos 1426-8981 ginekologia polska 0017-0011 gospodarka surowcami mineralnymi ...

BIORAFINERIE: ILE W NICH CHEMII?

... rozwoju - na szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym - postuluje się między innymi oszczędność kopalnych, nieodnawialnych surowców (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, minerały) i ich zastępowanie alterna-tywnymi nośnikami energii (słońce, wiatr, energia jądrowa) oraz surowcami ...

79034_instr

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska!