Sputtr.com | Alternative Search Engine

Suuresti

Creating High-Resolution Digital Elevation Model Using Thin ...

Lähdeaineistojen tarkkuus ja luotettavuus vaihtelivat suuresti. Digitaalinen korkeusmalli on digitaalisessa muodossa oleva kuvaus mallinnetun alueen maanpinnan korkeudesta.

Gone with the Wind? Immigrant Women and Transnational ...

TIIVISTELMÄ Lisääntyneen muuttoliikkeen - taloudellisten syiden, luonnon katastrofien ja sotien - seurauksena ihmiset muuttavat uusiin, lähtömaistaan suuresti eroaviin kulttuureihin.

Doctoral Dissertation, University of Helsinki, Faculty of ...

Olen käyttänyt oppilaan asemaani sumeilematta vaivaamalla Riittaa isoilla ja pienillä asioilla - etu, jota jään suuresti kaipaamaan. Omaehtoista ajattelua arvostavana ihmisenä ja tutkijana kiitän Riittaa myös suvaitsevaisuudesta tieteellistä debattia, erilaisuutta ja erimielisyyttäkin kohtaan.

LIGHTING, PRODUCTIVITY AND PREFERRED ILLUMINANCES - FIELD ...

Teollisuuden työntekijöiden valaistusvoimakkuusmieltymykset vaihtelivat suuresti. Suurin osa ihmisistä valitsi kuitenkin valotasoja, jotka ovat selkeästi korkeampia kuin normeissa määrityllyt minimitasot ja halusi mahdollisuuden vaikuttaa työalueensa valaistustasoon.

KLIINISEN RADIOGRAFIATIETEEN TUTKIMUSKOHDE

Väitöskirjani esitarkastajia, professori emerita Maija Hentistä ja dosentti, FT Antti Servomaata kiitän arvokkaista kommenteista ja opettavaisista keskusteluista, joiden koin selkiinnyttävän ja auttavan tutkimustani ja omaa ymmärrystäni suuresti.

MTT Science 8 (2010) 95 p.

Ulkomaisissa tutkimuksissa havaittu ajan mittaan lisääntynyt typen vapautuminen on kuitenkin syytä ottaa huomioon vuosit-tain toistuvassa heinäkasvien aluskasvikäytössä, etenkin kun heinien typpipitoisuus vaihtelee suuresti lajeista ja kasvuoloista riippuen.

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTU

Fysioterapeuttien jatkokoulutus mahdollisuudet Keniassa ovat rajalliset ja hoitoa anta-vien yksiköitten varustelu voi taloudellisen tilanteen vuoksi vaihdella suuresti.

OULUN YLIOPISTO Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Jäteveden laatuun sekä orgaanisen kuorman muuttumiseen vaikuttavat suuresti viemärin rakenteelliset ominaisuudet, kuten putkikoko, materiaali ja kaltevuus sekä il-manvaihto.

Röntgenhoitajien turvallisuuskulttuuri säteilyn ...

Professori Lawrence Palinkas Kalifornian yliopistosta auttoi suuresti tutkimukseni alkuvaiheessa menetelmällisten solmukohtien ratkaisemisessa.

TALLINNA ÜLIKOOL HUMANITAARTEADUSTE DISSERTATSIOONID

Käesoleva uurimuse eesmärk oli algselt suuresti kontseptuaalne – soov demonstreerida, et ajalookirjan duses juba laiemalt käibivagi materjali baasil on võimalik piisava tõendusväärtusega teha varemväidetust