Sputtr.com | Alternative Search Engine

Svakodne

Ultrazvuk u kardiologiji Ultrasound in cardiology

Za razliku od specijaliziranih ehokardiografskih ko-ngresa koji nam uveliko nameÊu novine u ehokardiografi-ji, ova sesija bit Êe fokusirana na problematiku svakodne-vnog rada u ehokardiografskim laboratorijima.

Utjecaj različitih čimbenika na rezultate testiranja ...

Primjena standardiziranih postupaka u svakodne-vnom radu kliničkih mikrobioloških laboratorija osigurava jednake uvjete i vjerodostojnost dobi-venih rezultata.

FOX - NAJZABAVNIJI HOTEL NA SVIJETU

19 U brzan životni ritam, predugo radno vrijeme, brojne obveze i pritisci kojima smo svakodne-vno izloženi mnoge danas dovode do granica izdržljivosti.

društvene obavijesti

prigodna pjesma prigodna pjesma DO 98 - 2006. 3 84. rođendan i nove knjige V ESNA P ARUN Velika zlatna plaketa „Da se ne zaboravi" Priredila D. Gaupp U ponedjeljak, 10. travnja 2006.

do zdravlja

čnjaci u savjetovalištu nastoje inkorporirati sva znanja o prehrani koja svakodne vno stječu, a klijentima se pristupa timski. Stručni tim okuplja cijeli niz nutricioni

metodička pitanja

... banjima i sl. Gramatike (napisane i objavljene u Francuskoj ili izvan nje) jasno govore o prisustvu civilizacije u nastavi francus-kog jezika. 2 U XVI i XVII veku u Holandiji nastava francuskog jezika veoma je pragmatična: jezik se uči u konkretnim situacijama (pre svega trgovina i svakodne- ...

do zdravlja

Najčešće vrste boli s kojima se čovjek svakodne-vno susreće su glavobolja, zubobolja, križobolja te bolovi kod prehlade i gripe. Ta zdravstvena sta-nja predstavljaju i najčešći javnozdravstveni prob lem današnjice i najčešći uzrok izostanka iz škole, sa posla, odnosno sa svakodnevnih ...

Poštovani čitatelju!

Također i opasne tvari koje se svakodne-vno upotrebljavaju u industriji i transportu, te njihovo ne-pravilno odlaganje i saniranje mogu predstavljati veliku opasnost po ljudsko zdravlje, okoliš i imovinu.

Scena, YU ISSN 0036-5734 Časopis za pozorišnu umetnost NOVI ...

... većoj ili manjoj meri, na tragu događanja u savreme-noj evropskoj dramaturgiji, iznedrili čitav niz komada s duboko aktuelnim temama, poetsko-stilskim odrednicama modernog, angažovanog i promišljenog književno-dramskog pisma i ostvarenja koja su se doticala mnogih fenomena životne svakodne- ...

Zdrava prehrana

Nije potrebno puno pa da Vaše dijete dobro koncentri-rano i s dobrim rezultatima izađe na kraj sa svakodne-vicom, ali svakako treba obratiti pažnju na nekoliko osnovnih pravila.