Sputtr.com | Alternative Search Engine

Svinca

VSEBNOST CINKA IN SVINCA V SADIKAH SOLATE

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIäKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Ljubljana, 2010 Nina ROMIH VSEBNOST CINKA IN SVINCA V SADIKAH SOLATE ( Lactuca sativa L.), GOJENIH NA RAZLIČNIH RASTNIH SUBSTRATIH DIPLOMSKO DELO Visokoöolski strokovni ötudij - 1. stopnja ZINC AND LEAD CONTENT IN LETUCE PLANTS ...

Weitere Angaben zu Publikationen (W. Hansen)

Seidel, D. Seeliger, G. Streubel, S. Unholzer, T. Elfruth, D. Albert, W. Hansen, K. Noack, Ch. Reiche, W. Vogel, D.V. Markovskij, G.E. Shatalov, Differential'nye sechenija emissii nejtronov iz svinca i integral'nye eksperimenty na sferitcheskykh sborkakh iz svinca pri energii padajuchtchykh nejtronov ...

UPORABA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVEGA LIGANDA IN HIDROGELA PRI ...

univerza v ljubljani biotehniŠka fakulteta oddelek za agronomijo saša plestenjak uporaba bioloŠko razgradljivega liganda in hidrogela pri inducirani fitoekstrakciji svinca diplomsko delo univerzitetni študij use of biodegradable chelant ([s,s]-edds) and hydrogel for induced phytoextraction ...

Oprema za delavnico

Price list SLO Predalnik široki 8-delni sistem zaklepanja •* predali s krogličnimi vodili •* sintetična obloga ščiti predale in orodje pred •* poškodbo ekološko lakiranje brez kadmija in svinca •* 8 predalov (sedem dimenzije 585 x 615 x 75 mm, •* eden dimenzije 585 x 615 x 155 mm) obremenitev ...

By Walter G. Steblez

... Mines: Sasavski Rudnici at Trbovlje, 1,3001/ E. Kardelj, Trobovlje, Slovenia Hrastnik, Ojstro, Senovo, and Kanizarnica Lignite Rudarsko Energetski Kombinat Mine at Velenje, Slovenia Velenje, RO Rudnik Lignita-Velenje 5,0001/ Cement Salonit Anhovo Plant at Anhovo, Slovenia 1,120 Lead metal Rudnik Svinca in ...

The Mineral Industry of Slovenia in 1999

... Rudarsko Energetski Kombinat E. Kardelj, Mines: Sasavski Rudnici at Trbovlje, 1,300 Trobovlje, Slovenia Hrastnik, Ojstro, Senovo, and Kanizarnica Lignite Rudarsko Energetski Kombinat Velenje, Mine at Velenje RO Rudnik Lignita-Velenje 5,000 Cement Salonit Anhovo Plant at Anhovo 1,120 Lead metal Rudnik Svinca ...

The Mineral Industry of Slovenia in 1998

... Energetski Kombinat E. Sasavski Rudnici Mines at Trbovlje, Hrastnik, 1,300 Kardelj, Trobovlje, Slovenia Ojstro, Senovo, and Kanizarnica Lignite Rudarsko Energetski Kombinat Velenje, Mine at Velenje 5,000 RO Rudnik Lignita-Velenje Cement Salonit Anhovo Plant at Anhovo 1,120 Lead, metal Rudnik Svinca ...

Direktorji agencij, skladov, javnih zavodov in podjetij v ve ...

... Dimitrovska Andrews 922.628 Zavod za gradbeni{tvo Slovenije Miha To ma`evi~ 975.067 ZRC SAZU Oto Luthar 936.474 ZRS Koper Darko Darovec 880.352 Dom podiplomcev Goran Pavli~ 649.432 Slovenske `elezarne, d.d. Tibor [imonka 1.626.459 Rudnik `ivega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o. Marko Cigale 816.412 Rudnik svinca in ...

10. Naravni viri - mineralne surovine

Omeniti velja svin~eva rudi{~a v Litiji, nahajali{~a bakra, 'eleza in svinca v Posavju, 'eleza v Savskih jamah pri Jesenicah, mangana na Begunj{~ici, bakra v [kofjah, ter svinca in cinka v Topli ter 'ivega srebra v Idriji in svinca, ter cinka v Me'ici. @ivo srebro (Hg) - Idrija V okolici Idrije so bile v ...

COUNCIL DIRECTIVE of 15December 1969 on the approximation of ...

... svinca ◄ ► a4 30 % ◄ ► a4 vysokoolovnatÉ kri Š-tÁ Ľ ovÉ sklo ◄ ► a4 30 % pbo ◄ ► m1 ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАЛ 30 % cristal superior 30 % ◄ ▼ b