Sputtr.com | Alternative Search Engine

Svoite

MONITORING NA SUDSKI POSTAPKI

Na nikoj nemo`e da mu bide uskrateno pravoto da se obrati do sudskite i upravnite organi zaradi za{tita na svoite so ustav, zakon i me|unarodni dogovori zagarantirani prava.

prikazi - polemiki - recenzii presentations - arguments - reviews

PRESENTATIONS - ARGUMENTS - REVIEWS JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION 2005; 1-2: 75-80 76 Iskra pleni so sovr{enstvoto na svojata li~nost, so svojata kultura i intelektualni kapaciteti, so polnotata na svoite ~uvstva, so `ivotnata radost, koja ja iska`uva so nasmevkata i pozitivniot pristap ...

Ohrid, June 13-17, 2000 2nd Announcement and Call for Papers ...

Gi povikuvam site koi sakaat da se zapo-znaat so bazi~nata i klini~kata imuno-logija da ni se pridru'at vo Ohrid za da gi razmenime svoite znaewa i iskustva.

S O O P [ T E N I E - R E P O R T

4 0 20 40 60 80 100 1-9 10+ 10-49 50-249 250 + Delovni subjekti so veb- stranica Na veb-stranicata gi reklamirale svoite uslugi 0 20 40 60 80 100 1-9 10+ 10-49 50-249 250 + Pristap na internet preku nadvore{no povrzuvawe spored brojot na vraboteni, 2007 (%) Internet access by external connection, by number of employees, 2007 ...

S O O P [ T E N I E - R E P O R T

Tie vo svoite odgovori davaat ocena za tekovnata sostojba na glavnite ekonomski pokazateli vo nivnite pretprijatija i gi iska`uvaat svoite o~ekuvawa za dvi`ewata na tie pokazateli vo bliska idnina.

CENTAR ZA KONFERENCII I STUDII CONFERENCE AND STUDY CENTRE

Sostanok povr-zan so patuvawe zna~i otsustvo od ra-botnoto mesto pove}e ~asa ili denovi. •[tedi prostor: videokonferenciite ovozmo`uvaat u~estvo na mnogu pove}e lu|e bidej}i sekoja strana gi koristi svoite sopstveni prostorni kapaciteti.

Tmite koi Racin gi obrabotuva se prete`no socialni i ...

Lugeto se kako robovi rabotejќi od rano utro do docna večer..Rabotnicite si gi kopaat svoite grobovi gradejќi palati za bogatite. Kako što pominuval den po den životot na čovekot stanal život na kuče, a bolesti gi demnele od nekoj skrien agol..

SUBJECT: Comments on the draft who Global strategy on diet ...

Strategijata so svoite predlo`eni merki i akcii, obezbeduva izbor na razli~ni opcii za zemjite ~lenki. Nie se zablagodaruvame na Sekretarijatot na SZO i }e napravime napori za promocija na zdrava ishrana, fizi~ka aktivnost vo funkcija na za{tita na javnoto zdravje i namaluvawe na hroni~nite zaboluvawa.

burite i vetrovite na `ivotot #, sostavile Marija Ajdinska i ...

Vo na{ite konvulzivni vremiwa, koga sekoj se obiduva da go osmisli svoeto postoewe, da najde dobar pat i da se dvi`i vo pravilna nasoka zaedno so svoite i so bli`nite, neophodna e silna eti~ka svest, nu`ni se vakvite moralni idei.

PRO[ETKA NIZ

Namesto vo muze-jskite vitrini, vrednostite na tradicio-nalnoto tekstilno tvore{tvo }e gi pronaj-dete vo sandacite na staricite, koi vni-matelno gi ~uvaat, sakaj}i da im gi podarat na svoite pokolenija ili da gi upotrebat na patot kon nivniot ve~en dom. Sekoja starica vo Pore~e ~uva delovi od najubavite ...