Sputtr.com | Alternative Search Engine

Szettudom

T A N Á R I M E S T E R S Z A K E L T E 2 0 0 8 T T K M A T ...

Azoknak a hall ga tókna k, aki knek a tanári mesterszak on a (nem termé szettudom án y os) ma jor szakja 30 hely ett 40 kreditet ír el®, és íg y a matem atik a minorra 50 hely ett csak 40

Nemlineáris iterációk és bifurkációk

Hasonl oanm szettudom anyokhoz esm ern okitudom anyokhoz, a dinamikairendszerek id}ofejl}od szab aly at olyanalakbanszok asfel rni, amelyaj ov}obeli el}oreadjameg.