Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tafadhali

Neighbourhood Services This leaflet gives information on how ...

tafadhali asiliana na timu ya nyumba kwa nambari 01908 253481 au 01908 253427. Swahili Warqadani waxay warbixin kaa siinaysaa sidii aad uga heli lahayd Milton

Useful words and Expressions in Kiswahili (Maneno na Misemo ...

Useful words and Expressions in Kiswahili (Maneno na Misemo Muhimu ya Kiswahili) A. - Yes! - Ndiyo! Naam - No! - Siyo / Hapana - Please - Tafadhali - Thank You (Very Much) - Asante (sana) - Very good - Vizuri Sana - Help - Saidia ...

Swahili

bar baa baa dish chakula chaa· koo ·laa place to eat hoteli kwa hoh· tey ·lee kwaa chakula chaa· koo ·laa I'd like …, Naomba …, naa· ohm ·baa … please. tafadhali. taa·faa· dhaa ·lee the bill bili bee ·lee the menu menyu mey· nyoo a table for (two) meza kwa (wawili) mey ·zaa kwaa (wa· wee ...

KISWAHILI

CocaCola, tafadhali. (I'll drink soda. CocaCola, please.) Tafadhali niletee chakula moto haraka. Nina njaa sana! (Please bring me some hot food quickly.

Barua ya Uchunguzi wa Uoni Kwa Mzazi/Mdhamini Distance Vision ...

If your child does wako hahitimu Medicaid na huwezi kulipa gharama za matibabu kwa sasa, does not qualify for Medicaid and you are unable to afford an eye exam at this time, tafadhali nipigie simu kwa _____. please call me at Ni wako, Sincerely, Vision - Swahili

Swahili Speak Easy

Please wait while I look up the woed. = Tafadhali subiri kidogo tizama neon hili. Could you speak more slowly, please? = Tafadhali sema taratibu?

Swahili Language and Culture

Nisaidie, tafadhali! Here Hapa Hot Moto How? Vipi? I am happy. Nimefurahi I love you! Ninakupenda No! Hapana! OK! Sawa! Please Tafadhali Sorry! (apologize) Samahani!

Swahili Dictionary - English Word Jambo JAHM-bo

No Tafadhali tah-fawd-HAHL-ee Please Asante ah-SAHN-tay . Thank you Nakupenda na-coo-PEN-dah I love you . COUNTING Moja MOW-ja One Mbili ma-BEE-lee

CONSTITUTION OF KENYA REVIEW COMMISSION - (CKRC) VERBATIM ...

Tafadhali narudia tena, kama hujajiandikisha tafadhali jiandikishe. Richard Rakuomi: My name as you have rightly said is Richard Rakuomi, a proud citizen of Kenya.

Concept Application Form

Registered name of the community group submitting this application: (Please attach a copy of the Registration Certificate or evidence of the pending Application for Group Registration) Jina lililosanjiliwa la kikundi cha jamii kinachowasilisha fomu hii ya mapendekezo (Tafadhali ambatanisha nakala ya cheti ...