Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tajnik

in

... Predsednik / President: Marko Zupančič Glavni tajnik / Secretary General: Franc Kramer Člani / Members: Boris Pospihalj Zoran Krstanoski Ljubo ...

NEW PEOPLE IN THE ESF ORGANIZATION

The teams who are interested to participate shall contact Petra Cimzic Pokrajak by e-mail: tajnik@softball-princ.hr or by phone +385 98 956 1 488 The Club Princ is also on Facebook Softball klub Princ.

Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja ...

... Josip Borošid Sonja Butula Ivo Grgid Stjepan Husnjak Tomislav Jemrid Vladimir Jukid Vlado Kovačevid Ružica Lončarid Edi Maletid Boro Mioč Anđelko Opačak Doru Pamfil Nada Parađikovid Ana Pospišil Milan Pospišil Mirko Puljko Domagoj Rastija Roman Safner Bojan Stipeševid Hrvoje Šarčevid Alka Turalija Tajnik ...

PROGRAM / PROGRAMME

... tajnik@hdndt.org Slu bena turistička agencija / Official Tourist agency VIP TRAVEL DMC & PCO Jerome d.o.o. HR - 21000 SPLIT Trg Hrvatske bratske zajednice 8 T: ...

Some remarks on recent lexical changes in the Croatian language

The corresponding tajnica (or tajnik) occurs almost exclusively in all other meanings, also when referring to foreign employees, who are called secretary in their own language.

PROIZVODNJA NEMETALA I GRAĐEVNOG MAT ERIJALA

... Vetropack (Hum na Sutli) n Dopredsjednik: Ljerka Cerc - Inker (Zaprešić) Ivan Ergović - Nexe - grupa (Našice) n Tajnik: Josip Miličić ...

Timber Structures HANDBOOK 1

Chapter 11 Miroslav PREMROV, Matjaz TAJNIK, University of Maribor / SI Planar Timber Structures ……………………………………..... 165

Kontakti ČEBELARSKA ZVEZA GORENJSKE BOHINJSKA ČEŠNJICA 54 ...

Kontakti ČEBELARSKA ZVEZA GORENJSKE BOHINJSKA ČEŠNJICA 54 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE BRDO 8 1225 LUKOVICA Tajnik ČZS: 01/ 7296-102, 031/236-041 anton.tomec@czs.si Urednik SČ: 01/7296-114, 051/637 204 marko.borko@czs.si Poslovna sekretarka ČZS: 01/7296-100, 041 ...

ENERGIJA

... Zagreb Glavni tajnik - mr. sc. Slavica Barta-Koπtrun, Zagreb Lektor - Branka Makovec, leksikograf, Zagreb Metroloπka recenzija - Dragan BorojeviÊ, ...

dječje kirurgije

Tajnik / Secretary Davor Todori ...