Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tarkoituksiin

Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys Föreningen for ...

opiskelijoille hakee rahoitusta yllämainittuihin tarkoituksiin. Toiminnan aloitus näkyy toistaiseksi Tekniikan kielten ja viestinnän opettajien

Textile in Architecture

käydään yleisesti läpi arkkitehtonisiin tarkoituksiin soveltuvat tekniset tekstiilit. Tämän lisäksi luodaan katsaus tekstiiliteollisuuden kehitykseen.

New life of the park trees Puistopuun uusi elämä

Puun rungot the logs Puiden runkoja on hyvin eri kokoisia ja muotoisia niinpäniistä on mahdollista sahata aihioita moniin eri tarkoituksiin There is so many different forms and size of logs that they can be used many different ways

Stadian julkaisuja sarja:C Opinnaytetyot 8

Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Julkaisija Hesingin ammattikorkeakoulu Stadia www.stadia.fi/palvelut/julkaisutoiminta julkaisutoiminta@stadia.fi ISBN-13 978–952–5158–41–0 ISBN-10 952–5158–41–1 ISSN 1459–2983

Study title: HMR. Acute oral toxicity in the rat.

... 75/318/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of Member States relating to analytical, pharmacotoxicological and clinical standards and protocols in respect of the testing of medicinal products (OJ No L 147 of 9.6.1975, pl) Asetus Kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin ...

Helping Adolescents Who Self-Mutilate A Practice Theory

Itsensä viiltämiseen yhteydessä olevat tekijät voidaan jakaa viiltelyä edeltäviin, itse tapahtumaan myötävaikuttaviin tekijöihin, viiltelyn tarkoituksiin sekä viiltelyn seurauksiin.

Active Control of Radial Rotor Vibrations. Identification ...

Väitöskirjan tavoite oli kehittää identifiointi- ja säätömenetelmiä roottorin aktiivisen värähtelynhallinnan tarkoituksiin. Kehitetty identifiointimenetelmä paransi roottorin käynninaikaista mallinnusta kompensoimalla pyörimisestä johtuvat häiriöt ennen varsinaista ...

Dry Toilets for every need Kuivakäymälöitä kaikille

tarkoituksiin tilasta ja tarpeesta riippuen. Nykyaikaista kuivakäymälää on helppo ja miellyttävä käyttää ja kukkamullat tulee kaupan päälle!

KW- kotimaiset pesuaineet, joissa hinta ja laatu yhdistyy ...

tarkoituksiin, sekä nestemäisinä että jauheina, asiakkaan toivomusten ja tarpeiden mukaan. Kemvit Oy on aloittanut toimintansa 80-luvun alussa.

Kristiina Abdallah

Käännöstieteellisen tutkimuksen tarkoituksiin muokattua menetelmää sovelletaan alun perin suomen kielellä kirjoitettuihin lehtiteksteihin ja niiden venäjännöksiin.