Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tatimeve

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE- LEGJISLACIONI TATIMOR ...

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE- LEGJISLACIONI TATIMOR Tatimi mbi Vlerën e Shtuar - Ligji nr. 7928, date 27.04.1995 Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Tatimpaguesin Sektori i Shërbimit ndaj Tatimpaguesve 1 L Nr 28 atë 27.4.1995 PER TATIMIN MBI EREN E TUAR Në bazë nenit 13 he ...

F REQUENTLY A SKED Q UESTIONS - www.neawatersolutions.cominfo ...

USEFUL CONTACTS: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Tirana Rr. Mustafa Lleshi, 7, Tiranë Tel. 04 374158 www.tatime.gov.al Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Rr. e Durresit, ...

REPUBLIKA E SHQIPERISË MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E ...

republika e shqiperisË ministria e financave drejtoria e pËrgjithshme e tatimeve drejtoria e burimeve njerezore njoftim per vende te lira pune

Ballina Gzimi Plani i veprimit 2011

Title: Ballina Gzimi_Plani i veprimit 2011 Author: Arian Ahmeti Created Date: 5/16/2011 11:14:48 AM

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve – Legjislacioni Tatimor ...

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve – Legjislacioni Tatimor, Ligj Nr.7928, date 27.04.1995, “Per Tatimin mbi vleren e shtuar” _____ 1

Hyrja ne Ndi Book

Për sa i përket protestës për vendosjen e kufirit maksimal të tatimeve komunale, Margaret Hodge, më vonë lidere e Islington tha se: "Ju mund t'ua thoni zyrtarëve, ...

4. TATIMET Kuptimi dhe definicioni i tatimit

Karakteristikat kryesore te tatimeve janë: 1) Tatimet janë te hyra derivate – Pra shteti duke i tatuar subjektet ekonomike (fizike dhe juridike) ...

FORMULARI I DEKLARIMIT DHE PAGESËS SË TVSH

Si të plotësohet deklarata juaj e TVSH-së? Deklarata e TVSH-së ka tri pjesë kryesore: Pjesa e parë Kutia [1] Plotësoni periudhën tatimore, si shembull Korrik 2008 Kutia [3] Vendoseni Numrin e Regjistrimit të Biznesit Kutia [4] Nëse e keni një, vendoseni Numrin e Përkohshëm Tatimor ...

UDHËZUES I ADMINISTRIMIT TË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Degët e Tatimeve (të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve) mund t ...

PYETJE-PËRGJIGJE MBI DEKLARIMIN ELEKTRONIK TË TATIMEVE

PYETJE: Si bëhet deklarimi elektronik i tatimeve? PËRGJIGJE: Ja 12 hapat që duhet të ndiqni për të bërë deklarimin elektronik të tatimeve: 1 Hyni në faqen zyrtare të internetit të DPT-së në adresën: www.tatime.gov.al. Rekomandohet përdorimi i programit "Internet Explorer". 2 Në ...