Sputtr.com | Alternative Search Engine

Temelju

I-864, Affidavit of Support Under Section 213A of the Act

I-864, Affidavit of Support Under Section 213A of the Act Form I-864 Instructions (09/19/11) Y Instructions The following immigrants are required by law to submit Form I-864 completed by the petitioner to obtain an immigrant visa overseas or to adjust status to that of a lawful permanent ...

COMMISSION DIRECTIVE 2006/70/EC of 1August2006

COMMISSION DIRECTIVE 2006/70/EC of 1August2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of'politically exposed person'and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for ...

DIGITALNA ANALIZA PADINA OTOKA RABA DIGITAL ANALYSIS OF THE ...

Na temelju odnosa nadmorskih visina središnje ćelije i okružujućih susjednih, te horizontalnog razmaka između ćelija, definiranogrezolucijom samoga digitalnog modela visina računate su tražene vrijednost morfometrijskih parametara padina.

Centralni hemangiom donje čeljusti: prikaz slučaja

One u mekim tkivima lakše je prepoznati prema promijenjenoj boji i izgle-du sluznice ili kože, a na one centralne u čeljustima važno je posumnjati na temelju radiološkog nala-za kako bi se izbjeglo nekontrolirano krvarenje ti-jekom vađenja zuba ili kirurškog uklanjanja tvorbe iz čeljusti.

SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET - MATEMATIČKO ...

Na temelju provedene analize i donesenih zaključaka, predložene su metode određivanja kinetičkih parametara izotermičkog raspada austenita te su razvijeni kinetički izrazi kojima je definirana kinetika feritne, perlitne i bainitne pretvorbe.

Komunalno gospodarstvo

Odluka o koncesiji donosi se na temelju provedenoga javnog pri-kupljanja ponuda ili natječaja, a odluku o davanju koncesije do-nosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, naročito na temelju sljedećih elemenata: • poslovnog ugleda podnositelja ponude, • sposobnosti za ostvarivanje ...

REGISTER OF ANNUAL FINANCIAL REPORTS 14. REGISTAR GODIŠNJIH ...

godišnjih financijskih izvještaja na temelju Zakona o Registru godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 47/03.) i obrađeni u informacijskom sustavu

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI 1. Na temelju to*ke III. Odluke o objavljivanju konvencija Me*unarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine - Me*unarodnni ugovori« broj 6/95), Ministarstvo rada i socijalne skrbi ...

MODELIRANJE DISPERZIJE ONE * IŠ * UJU * IH TVARI KAO ...

Opisan je automatizirani pristup prikupljanju emisija i meteoroloških podataka te izvršena evaluacija za odabrano vrijeme na temelju analize cjelogodišnjih mjerenih podataka emisija i meteoroloških podataka.

Porezne i poslovne vijesti

listopad 2009. October 2009 2 2 Mišljenja Ministarstva financija Porezni tretman podmirenja kamata obračunskim plaćanjem Na*temelju*upita*poreznog*obveznika, *Porezna*je*uprava* izdala*pisano*mišljenje*o*poreznom*tretmanu*podmi-renja*kamata*obračunskim*plaćanjem.