Sputtr.com | Alternative Search Engine

Teologice

II. EXEMPLIFICĂRI DE PLANURI ŞI PREDICI DEZVOLTATE PENTRU ...

19 Contra lui Cels, 3, 29, MIGNE, P. G., XI, col. 957. 20 Vezi Teologia dogmatică ortodoxă , Manual pentru Institutele Teologice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, ...

The Mystery of the Holy Trinity and the Experience of God in ...

3 Dumitru Stăniloae, Sinteza eclesiologică, „Studii Teologice", an VII, (1955), nr. 5-6, p. 270. International Journal of Orthodox Theology 2:1 (2011) ...

Bibliography

Theological Studies (Studii Teologice) 3-4/77 pp. 222-32. "The attitude of the Three Hierarchs towards the moral. Bibliography problems of their time," Constantin C. Pave!.

CURRICULUM VITAE enache

of the Communist Dictatorship in Romania), în „Studii teologice”, seria a III-a, anul V, nr. 2, aprilie-iunie 2009, p. 7-104 (coauthor);

Historical and systematic modern observation concerning the ...

... Studii teologice, Nr. 3 (2008), P.170. International Journal of Orthodox Theology 1: 2 (2010) 99 a coming of the Spirit into existence alike to the coming into existence of the whole of creation "through the Son". ...

Europass Curriculum Vitae

Insomnii teologice în România post-comunistă), 2nd revised and expanded edition: Jassy, Polirom Publishers, 2008, 400 pages). The book explores the predicament of Eastern Orthodoxy in the post-Communist Romania, ...

Altarul Reîntregirii

Eu însumi mărturisesc că, ori de câte ori când mă aflu în faţa unei probleme teologice, deschid Dogmatica sa şi găsesc de cele mai multe ori mare ajutor.

CURRICULUM VITAE L ECTOR UNIV. DR. E MANUEL CONŢAC ...

Termenul presbyteros şi concepţiile teologice subiacente traducerii lui în ediţiile ortodoxe româneşti ale Noului Testament” în „Studii şi cercetări lingvistice”, ...

BIBLIOGRAFIE

TEMATICA PATROLOGIE ŞI LITERATURA PATRISTICA ECLESIOLOGIA PĂRINłILOR APOSTOLICI BIBLIOGRAFIE 1. VOLUME ŞI MANUALE Coman, Pr. I.G., Patrologie, manual pentru Institutele Teologice, Bucureşti, 1956 Coman, Pr. I.G., Patrologie, 3 volume, Bucureşti, 1985 Coman, Pr. I.G ...

UNIVERSITATEA BUCURESTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA

Manifestarea unei conduite teologice optim create în domeniul instruirii, învatarii si interpretarii fenomenelor si proceselor educationale. e.