Sputtr.com | Alternative Search Engine

Teorijo

Eugene o'Neill: LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT

Eugene o'Neill: LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT This work is interesting enough for its history. Completed in 1940, Long Day's Journey Into the Night is an autobiographical play Eugene O'Neill wrote that--because of the highly personal writing about his family--was not to be released until 25 ...

Homo habitus> agency, structure and the transformation of ...

Poleg tega bomo s teorijo strukturizacije pojasnili proces prehoda na tem nivoju. KEY WORDS - Hunter-gatherer; farmer; structuration; agency; ...

WILLIAM MORRIS DAVIS, ANTON MELIK, LEVEL TOP RIDGES AND SLOPE ...

Uvod Davisovo teorijo ogeografskem ciklu je vslovensko raziskovalno geomorfologijo vnesla vodilna osebnost slovenske geografije, univ. prof. akad. dr. Anton Melik (1890-1966).

NABOR VENETSKIH NAPISOV, DELITEV, PREVOD IN SLOVAR

Naši zgodovinarji, jezikoslovci in arheologi pretežno še vedno zagovarjajo imperialistično vsiljeno teorijo 19. stoletja o naselitvi zahodnih in južnih Slovanov na današnje ozemlje v 6. stoletju, ...

20001216-1 report NMCP Mission 15034-4 SLO

6 YHD - Drustvo za teorijo in kulturo hendikepa (Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.00386-1-431 2054, fax 00386-41-964 554, 00386-1-230 1657 e-mail yhd@mail.ljudmila.org ) ...

Univerza v Mariboru University of Maribor

Cilji: Objectives: Študentje: • Pridobivajo, utrjujejo in poglabljajo praktično plesno znanje in plesno teorijo; • usvajajo mo nost izra anja in ustvarjanja z gibanjem; ...

An empirical comparison of Item Response Theory and Classical ...

Kljub tem teoretičnim prednostim TOP v primerjavi s klasično testno teorijo (KTT) pa rezultati empiričnih raziskav pogosto ne pokažejo sistematičnih razlik med parametri po KTT in TOP ter med stopnjo invariantnosti parametrov po KTT in TOP.

Alternating Unaccusative Verbs in Slovene

Nasprotna skupina je razbila sestanek/demonstracijo/teorijo. (Slovene) opposing group AUX break: PCP meeting/demonstration/the ory b. *Sestanek/Demonstracija/Teorija se je razbil/a.

UMETNIŠKO-POLITI^NA-TEORETI^NA-DISKURZIVNA PLATFORMA ...

Poleg tega je glavna urednica TkH, časopisa za teorijo sodobnih scenskih umetnosti, Beograd. • Marta Popivoda (Beograd, r. 1982); programska koordinatorka teoretsko-umetniške platforme TkH, urednica TkH, ...

SLOVENSKE PESNICE V LITERARNI VEDI IN IZOBRA@EVANJU

... in minimalniprojektspre-membedana{njegastanjazvgraditvijofeministi~nihpristopov (vsplo{noliterarno teorijo in zgodovino) ter vklju~itev v visoko{olski ...