Sputtr.com | Alternative Search Engine

Terimleri

ÖNEMLİ EKONOMİ TERİMLERİ

ÖNEMLİ EKONOMİ TERİMLERİ İNGİLİZCE SINAV TEKNİKLERİ İÇİN EK KAYNAKLAR - WWW.KPDS.ORG AKIN YAYINCLIK VE İNTERNET HİZMETLERİ (312) 435 64 60 - (312) 435 64 61 1 OLUMU EKONOMİ TERİMLERİ KELİME TEMEL ANLAM ÖRNEK CÜMLE Appealing Cazip, çekici The new market seems appealing to ...

TERiMLERI

Autiifk devriminin'Tiirk te konusundakl tutum!nu gijyle.eijzetle/ o-biliriz: "T0rkqe /i qaEnat sihat. bilim ve tekniEin, ksac6r gaidat uygar|E'n biitiin Eereklerin kartrh/acak bir dil haline Setirmck."

FIZTK TERIMLERI

Rauf NASUHOGLU cdkce BiNGOL Hanash GUR DEMir INAN NuTi UNAL '. '.'-.)

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Sözlüğün hazırlanması sırasında başta İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından hazırlanan" Avrupa Topluluğu Temel Hukuki Terimleri Sözlüğü (1987)" ve "Avrupa Birliği - Türkiye Kavramlar Sözlüğü (1999), Ayşe CEYHAN tarafından hazırlanan " Avrupa Topluluğu Terimleri Sözlüğü ...

Disaster Preparedness Glossary Turkish-English English ...

Disaster Preparedness Glossary Turkish-English English-Turkish Thomas Creamer Polat Gülkan 2004 Dunwoody Press

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR I. YAYINLAR

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR I. YAYINLAR KİTAPLAR 1. Akan H. Radyoloji Terimleri Bilgisi, MN Medikal&Nobel, Ankara 2004. 2. Akan H . Kraniumun Radyolojik Değerlendirilmesi.

Disaster Preparedness Glossary - Turkish-English English-Turkish

Disaster Preparedness Glossary Turkish-English English-Turkish Thomas Creamer Polat Gülkan

DİLBİLİM TERİMLERİ: Berke Vardar'ın Kullandığı Terimler:

DİLBİLİM TERİMLERİ: Berke Vardar'ın Kullandığı Terimler: FRANSIZCA-TÜRKÇE Haz.: R. Filizok (Not: V1 İŞARETİ "Başlıca Dilbilim Terimleri, B. Vardar, 1978 manasına geliyor.) accent : V1 vurgu actant : V1 eyleyen adjectif : V1 sıfat adverbe : V1 belirteç affixe : V1 ek aire : V1 ...

Deniz Taşımacılığı Terimleri

Deniz Taşımacılığı Terimleri Genel Terimler ARMATÖR : Gemi sahibi,taşıyıcı ACENTE : Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş NVOCC : "Non Vessel Operating Common Carrier" (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan) CO-LOADER:Diğer ...

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Tipi Yatırım Fonu/ Ortaklığı A Type Mutual Fund/Investment Trust Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % 25'ini devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan kamu ...