Sputtr.com | Alternative Search Engine

Terminit

LADINA TERMINID TSIVIILÕIGUSES: EESTIKEELSED ORIGINAALÕPIKUD ...

225 e e s t i r a k e n d u s l i n g v i s t i k a Ü h i n g u a a s t a r a a m a t 5, 2 2 5-2 3 8 ladina terminid tsiviilÕiguses: eestikeelsed originaalÕpikud ...

STANDARDITE TÕLKED KOMMENTEERIMISEL

STANDARDITE TÕLKED KOMMENTEERIMISEL Tõlgete kommenteerimise ja ettepanekute esitamise perioodi lõpp on 01.01.2010 prEVS-EN 1634-1:2008 Uste, luukide ja avatavate ...

5.1..5.3 .Kaitseaparaadid. Uldnõuded Konspekt2010

Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Raivo Teemets Elektriaparaadid 2010 5. Kaitseaparaadid. Üldnõuded. 1(5) 5. KAITSEAPARAADID 5.1.

FAMILY AND JUVENILE

FAMILY AND JUVENILE LAW NEWSLETTER Vol. 16. No. 3 Published bv the Familv and Juvenile Law Section of the Oreaon State Bar June, 1996 PREFACE As editor of the ...

Sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna õpetajad vägivalla vastu

5 Sissejuhatus Lähisuhtevägivald (LSV), tuntud samuti kui koduvägivald (KV) või naistevastane vägivald (NVV), on suureks probleemiks sotsiaal- ja tervishoiu ...

Kümnes väljaanne

5.6 Soovitused rahvusvahelisteks võrdlusteks ette nähtud statistiliste tabelite suhtes 108 5.6.1Statistilised tabelid 108 5.6.2Surmapõhjuste tabeldamine 109 5.7 ...

Rasvad, lipiidid, omegad....

Rasvad, lipiidid, omegad.... 1 Rasvad, lipiidid, omegad.... Et saada parem ülevaade Omega 3+E vajalikkusest, alustame selgitusega meie organismi vajadustest ja ...

LIGIKAUDNE ARVUTAMINE

Ligikaudne arvutamine LIGIKAUDNE ARVUTAMINE Ligikaudse arvutamise teema on õppekavast praktiliselt välja jäetud. Uus õppekava redaktsioon ei tõota midagi head ...

Sagedased puudujgid eksamil: fitness ja koadaptatsioon

Sagedased puudujäägid evolutsioonibioloogia eksamil: fitness ja koadaptatsioon 1. Fitness Vaatamata suulistele jõupingutustele loengutel on paraku nii, et ...

Piret Luik (2009), Tartu Ülikool

Piret Luik (2009), Tartu Ülikool 1 Sotsiaalsed probleemid virtuaalmaailmas Piret Luik (2009) Tartu Ülikool Moodul I - Virtuaalne maailm ja meedia Virtuaalse maailma ...