Sputtr.com | Alternative Search Engine

Terrorysty

Termination of Transit Clause (Terrorism)

przedmiotu ubezpieczenia w wyniku działania terrorysty lub jakiejkolwiek osoby działającej z pobudek politycznych, ochrona taka jest uwarunkowana trwaniem w chwili zajścia zdarzenia

Z notatnika terrorysty Yersinia pestis Yersinia pestis

9 bakterie dostępne - choroba endemiczna Î istnieje naturalny rezerwuar 9 dawniej wywoływała tragiczne w skutkach pandemie 9 obecnie na świecie co roku odnotowuje się ok. 1700 przypadków

Bez tytu³u slajdu

Z notatnika terrorysty... Idealny czynnik 9 jest tani i łatwy do wyprodukowania 9 jest sprawdzony (został opracowany/wykorzystany jako broń biologicza) 9 łatwo daje się rozpylić w postaci aerozolu (cząstki nie większe niż 10 µm) 9 jest odporny na działanie promieni słonecznych i ...

ści na zagrożenia dla instalacji

... tego kroku definiowane sąpodstawowe zagrożenia danego zakładu i systemu rurociągów z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zakładu i systemu rurociągów z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ataku, a tak ataku, a tak że ich „atrakcyjności"dla terrorysty. że ich „atrakcyjności"dla terrorysty. ...

Klauzula nr 1 do OWU Wojażer –

(np. dokumentacja medyczna, zaświadczenie z administra- w działaniach o charakterze politycznym lub terrorysty cji, zaświadczenie z Policji). cznym.

Akty terroryzmu w lotnictwie cywilnym a tokijsko-hasko ...

w mniemaniu terrorysty nie ma innych środków realizacji jak tylko zastosowanie aktu terrorystycznego. Motywacją terrorysty są więc jakieś wyższe cele, na tyle

Polityczne, prawne i moralne aspekty użycia siły w ...

Wielokrotne rozważany w literaturze oraz orzecznictwie był problem użycia tortur w stosunku do osób podejrzanych o terroryzm oraz możliwości zabicia potencjalnego terrorysty.

Krzysztof Chomiczewski

Znamy cały szereg przypadków użycia broni masowego rażenia do celów terrorysty­ cznych. Według danych amerykańskich (Monterey Institute of International Studies) w latach 1900-1999 zanotowano 415 przypadków takich zamachów z użyciem czyn­ ników chemicznych, biologicznych i materiałów ...

Terroryzm i terror

Porwania samolotów, branie zakładników, podkładanie bomb w miejscach publicznych, stosowanie gróźb i szantażu to typowy oręż terrorysty.

KATASTROFY NATURALNE I CYWILIZACYJNE

Portret psychologiczny terrorysty z kręgu fundamentalizmu islamskiego 63 wówczas do konfrontacji siły, jej eskalacji, rzucania gróźb i ścierania się sił.