Sputtr.com | Alternative Search Engine

Texnologiyalari

Təşkilat komitəsinin salamlama məktubu

• İştirakçıların Siyahısı 18 2-C İ BEYNƏLXALQ İSTİLİK, HAVALANDIRMA VƏ KONDİSİYALAŞDIRMA SİSTEMLƏRİ, SU TƏCHİZATI, SANİTARİYA, ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ TEXNOLOGİYALARI VƏ ÜZGÜÇÜLÜK HOVUZU SƏRGİSİ 20-23 Oktyabr 2010-Bakı, Azərbaycan 2510 - Zal 2 AFSAN S.Vurğun küç ...

АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİКАSININ MƏRKƏZİ BANKI THE ...

ÖDƏNİŞ SİSTEMLƏRİ, İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI 82 7.1. Elektron ödəniş sisteminin inkişafı 82 7.1.1. Milli ödəniş sisteminin inkişafı üzrə 84

"AXBOROT TEXNOLOGIYaLARI" fanidan DASTUR

dots. B. Sultonov, k.o'qit. A. Ro'ziev. Taqrizchilar: prof. A. Qobulov, Prof. M. Irmatov O'quv fanining maqsad va vazifalari magistrantlarni avtomatlashtirilgan axborotlar tizimi sharoitida ishlaydigan «Axborot texnologiyalari» (AT) bilan tanishtirishdan iboratdir.

«IQTISODIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI» fanidan bakalavriat ...

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI «Informatsion texnologiyalar» kafedrasi «IQTISODIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI» fanidan bakalavriat yo'nalishlari uchun ISHCHI O'QUV DASTURI (1- qism) TOSHKENT - 2005

КИТАБХАНА- ИНФОРМАСИЙА ...

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи Бакы Дювлят Университети Хялил Исмайылов

Mashg'ulotlar jadvali

Rasulqulova S. Informatika va axborot texnologiyalari 3/307 K.o'q.Ilxomova Yo. Rus tili K.o'q. Diyorova N.3/110 Kompyuter texnologiyalari(F.K)Ko'q Mamashakirov S.3/203 Chet tili 3/111 K.o'q.Xakimov X Informatika va axborot texnologiyalari3/203 K.o'q.

«Axborot texnologiyalari» fakul'teti «Informatika va KG ...

2 Ma'ruza -1. Informatika va axborot tushunchasi. Informatikaning asosi va uning zamon taraqqiyotidagi ahamiyati Maqsad: Talabalarni informatika fani mazmun-mohiyati, axborot, axborot xossalari, EHMning element bazasi, sanoq-sistemalar va ular ustida amallar bajarish ko'nikmalarini hosil qilish.

ISOFT.UZ - AXBOROT TEXNOLOGIYALARI BO'YICHA MULTIMEDIALI ...

isoft.uz - axborot texnologiyalari bo'yicha multimediali interaktiv o'rgatuvchi dasturiy majmuadan foydalanish qo'llanmasi mundarija i. dastur haqida ii.

PROBLEML ƏRİ

İnformasiya cəmiyyəti problemləri, №1, 2010 www.ict.az 1 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI İNSTİTUTUNUN

Mashg'ulotlar jadvali

III 11 30-12 50 Kompyuter texnologiyalari(F.K Ko'q.Irgashev F.3/203 Ko'q Matniyozov R3/204 Strategik menejmenti. 3/305 K o'q.Sobitova S. Bojxona ishi. 3/309 K o'q.