Sputtr.com | Alternative Search Engine

Thelbin

Krishti u Ngjall! Vërtet u Ngjall!

PASHKË 2005 Krishti u Ngjall! Vërtet u Ngjall! Klerit të përndershëm, murgjërisë dhe besimtarëve të Kishës Ortodokse në Amerikë Shumë të dashur te Zoti: Përshëndesim edhe një herë njëri-tjetrin me këto fjalë gazmore, të cilat jo vetëm përmbledhin thelbin e kremtimit ...

Shkathtësi gazetareske

Secili krahasim mes medias së shtypur dhe asaj elektronike duhet të fillojë që në thelbin e tyre, që është mënyra e shprehjes. Fakti që në mediat e shtypura, ...

PROVIMI I MATURËS NË GJIMNAZ

... 1.2.4. ta kuptojë thelbin e nocionit dhe thelbin e nocionit të determinizmit dhe format e determinizmit; 1.2.5. ta caktojë nocionin e pronës dhe t'i numërojë format e saj; ...

BËJI VEND VETVETES NË VETEN TËNDE

thelbin e vet mund ta fusë brenda zonës së interesimit të tij, pra arrin ta shikojë thelbin e vet, vetveten. Në qoftë se keni vënë re, këtu fjalët

INSTITUTI I KURRIKULAVE DHE STANDARDEVE PROGRAM MËSIMOR PËR ...

6 Të ndjekë përgjithësisht, thelbin e një bisede të zgjatur rreth tij, kur gjuha e perdorur është e qartë dhe standarte. Të dëgjojë një tëkst të shkurtër dhe ngrerë hipoteza rreth asaj që do të ndodhë më pas, të ...

Metodika e mësimdhënies së lëndës "Dituri Natyre"

... në klasë dhe punës së pavarur në shtëpi, nxënësi duhet të përgatitet të jetë i aftë që të depërtojë në thelbin e sendeve dhe fenomeneve, ...

LETËR MOTRËS DHE NËNËS MUSLIMANE

Shkrimtarët dhe poetët për këtë mund vetëm të ëndërrojnë, sepse nuk mund ta ndiejnë në thelbin e qënies së tyre atë të cilën e kanë ndier kolegët e tyre të mëparshëm.

GJYKATA E RRETHIT POGRADEC

Ndërhyrja që kufizon të drejtat e shtetasve, në asnjë rast, nuk mund të cenoje thelbin e së drejtës dhe duhet të jetë në përputhje të plotë me situatën që ka diktuar hartimin e normës kufizuese.

REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Këto kufizime nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të t ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

39. Gjykata çmon se në thelbin e kësaj dispozite qëndron një nga parimet bazë të ushtrimit t ...