Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tijekom

TERMIČKO OŠTEĆENJE KOSTI TIJEKOM OPERATIVNOG ZAHVATA

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Biološki odsjek Goran Augustin TERMIČKO OŠTEĆENJE KOSTI TIJEKOM OPERATIVNOG ZAHVATA Magistarski rad predlo en Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi stjecanja akademskog stupnja ...

MLJETSKA BOLEST (MAL DE MELEDA): PROMJENE IDENTITETA BOLESTI ...

17 Izvorni rad Acta med-hist Adriat 2010;8(1);17-58 Original paper UDK: 616.5-003.87(091) MLJETSKA BOLEST (MAL DE MELEDA): PROMJENE IDENTITETA BOLESTI TIJEKOM POVIJESTI MELEDA DISEASE (MAL DE MELEDA): HISTORICAL SHIFTS IN PERCEPTION Marija Gjurašić * S ummary Nowadays, hereditary diseases are ...

Urosepsa u hospitaliziranih bolesnika u Klinici za infektivne ...

Infektolo{kiglasnik 30:2, 59-68 (2010) Croatian Journal of Infection30:2, 59-68 (2010) Redni broj ~lanka: 663 ISSN 1331-2820 UDK 616.617-002.(497.5 Zagreb)"2009" Urosepsa u hospitaliziranih bolesnika u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu tijekom 2009. godine Elvira ...

Primarnu dijagnozu anaplastičnog karcinoma štitnjače ...

Slučaj je zanimljiv zato što podsjeća na to koliko je važno imati detaljnu sustavnu anamnezu i obaviti ekstra-/intraoralni pregled tijekom inicijalne procjene pacijenata u stomatološkoj ordinaciji, što se ne bi smjelo zanemarivati ako se u kli-nikama žele izbjeći nepotrebne intervencije.

INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE ...

Za razliku od soja 31 sojevi 29 i 1649 su tijekom alkoholne fermentacije svih triju sorata stvorili signifi kantno najmanje koncentracije SO 2 čije vrijednosti su se kretale od najmanje 19 mg/l (soj 1649 kod sorte Traminac) do najviše 27 mg/l (soj 1649 kod sorte Rizvanac).

Kardiovaskularne bolesti i opstrukcijska apneja u snu

Postoje, dokazi da neki antihipertenzivi (klonidin, npr.) moæe smanjiti broj apneja u snu, dok cilazipril moæe smanjiti AT tijekom noÊi, a celiprolol tijekom dana u bolesnika s OAS. 3 Zatajivanje srca .

Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja na širinu ...

Od ukupno pregledanih 449 žena tijekom navedenog razdoblja, color du-pleks dopplerom pregledane su karotidne arterije 173 bolesnice. Metodom selekcije, a na osnovi prikazanih kriterija, odabran je uzorak od 97 uvjetno zdravih žena (tablica 1 i 2).

U satnice okviru Ocjena Kumul ocjena

Ispit: Tijekom semestra održat će se dva kolokvija. Konačna ocjena može se ostvariti uspješnim polaganjem oba kolokvija. Samo studenti koji imaju pozitivnu ocjenu iz I. kolokvija mogu pristupiti II. kolokviju.

ZDRAVSTVENO STANJE I FUNKCIONALNOST ŽVAČNIH JEDINICA U ...

Tijekom ovoga istraživanja pregledano je ukup-no 86-ero djece, od toga 43 djeteta s CP-om i 43 zdrava djeteta u kontrolnoj skupini. Tijekom analize funkcionalnosti žvačnih jedinica provjeravao se broj zdravih zuba i zuba s karijesom koje dijete može koristiti za žvakanje, a u kontaktu su s ...

DIPLOMSKI RAD

Tijekom akademske godine 1998./99. studenti IX semestra Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, usmjerenje Inženjerska geodezija, imali su od strane fakulteta